مشاوریار مستقل (قابل نصب بر یک رایانۀ مجزا – 100 اجرا و هر اجرا بی‌شمار جست‌و‌جو – ویژه انتخاب رشته ۱۴۰۲)