سامانه ی “جستجوگر پیشرفته” ویژه ی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ (به غیر از رشته های فرهنگیان و رشته های دارای شرایط خاص)

رشته محل های گروه آزمایشی ریاضی رشته محل های گروه آزمایشی تجربی رشته محل های گروه آزمایشی انسانی رشته محل های گروه آزمایشی هنر رشته محل های گروه آزمایشی زبان

حفاظت شده: سامانه ی “جستجوگر پیشرفته” ویژه ی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ – گروه آزمایشی هنر (به غیر از رشته های فرهنگیان و رشته های دارای شرایط خاص)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: سامانه ی “جستجوگر پیشرفته” ویژه ی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ – گروه آزمایشی زبان (به غیر از رشته های فرهنگیان و رشته های دارای شرایط خاص)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: سامانه ی “جستجوگر پیشرفته” ویژه ی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ – گروه آزمایشی انسانی (به غیر از رشته های فرهنگیان و رشته های دارای شرایط خاص)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: سامانه ی “جستجوگر پیشرفته” ویژه ی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ – گروه آزمایشی تجربی (به غیر از رشته های فرهنگیان و رشته های دارای شرایط خاص)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: سامانه ی “جستجوگر پیشرفته” ویژه ی مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ – گروه آزمایشی ریاضی (به غیر از رشته های فرهنگیان و رشته های دارای شرایط خاص)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

دفترچه رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶

دریافت فایل دفترچه جداول رشته های تحصیلی و اطلاعیه مربوط به پذیرش رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96 در سایت سازمان سنجش منتشر شده است. متن اطلاعیه منشر شده در سایت سازمان سنجش به شرح زیر است: سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1396 شركت كرده و […]

اعمال تأثير مثبت سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ۱۳۹۷

🔻اعمال تأثير مثبت سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 1397🔻 طبق اطلاعیه اخیر سنجش در باب میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 97،”الف-آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك‌ يا چند […]

اعلام زمان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶

طبق اعلام سازمان سنجش،جدول رشته هاي تحصيلي و اطلاعیه ی مربوط به پذیرش در ظرفیت رشته های جدید و تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، مجازي، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و نیز پرديس ها ي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاههاي علوم پزشكي در آزمون سراسري سال 1396،روز سه شنبه مورخ 1396/8/30در […]