دفترچه اصلاحیه شماره ۲ انتحاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد

سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

نام درس پایه ریاضی عمومی (1) 3 ریاضی عمومی (2) 3 فیزیک (1) 3 آزمایشگاه فیزیک (1) 1 فیزیک (2) 3 آزمایشگاه فیزیک (2) 1 شیمی عمومی 3 آزمایشگاه شیمی عمومی 1 معادالت دیفرانسیل 3 مبانی برنامه سازی کامپیوتر 3 محاسبات عددی 2 آمار و احتماالت مهندسی 3 مبانی اقتصاد 3 اقتصادسنجی 3 نام درس […]

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی علوم انسانی (به جز علوم ورزشی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی تجربی (به جز علوم ورزشی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی ریاضی (به جز علوم ورزشی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ شهریه آموزشی( ریال ) دکتری عمومی پزشکی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ داروسازی ۲۲۸/۵۰۰/۰۰۰ دندانپزشکی ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ Ph. D تمامی رشته های تحصیلی ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ کارشناسی ارشد تمامی رشته های تحصیلی ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ کارشناسی تمامی رشته های تحصیلی ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال […]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی انسانی – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table id=7 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]

رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی تجربی ۹۶ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

[table id=6 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]