دفترچه اصلاحیه شماره ۲ انتحاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد

همه دفترچه های انتخاب رشته ۹۶

Icon

سراسری-اصلاحیه 1 (05/23) 268.78 کیلوبایت 78 downloads

...
Icon

سراسری-اصلاحیه 1 (05/18) 831.14 کیلوبایت 58 downloads

...

  سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

  نام درس پایه
  ریاضی عمومی (1) 3
  ریاضی عمومی (2) 3
  فیزیک (1) 3
  آزمایشگاه فیزیک (1) 1
  فیزیک (2) 3
  آزمایشگاه فیزیک (2) 1
  شیمی عمومی 3
  آزمایشگاه شیمی عمومی 1
  معادالت دیفرانسیل 3
  مبانی برنامه سازی کامپیوتر 3
  محاسبات عددی 2
  آمار و احتماالت مهندسی 3
  مبانی اقتصاد 3
  اقتصادسنجی 3
  نام درس اصلی
  استاتیک 3
  مقاومت مصالح و علم مواد 3
  ترمودینامیک مهندسی (1) 3
  ترمودینامیک مهندسی (2) 3
  مکانیک سیاالت 3
  آزمایشگاه مکانیک سیاالت 1
  انتقال حرارت 3
  آزمایشگاه انتقال حرارت 1
  سیستمهای انرژی الکتریکی (1) 3
  سیستمهای انرژی الکتریکی (2) 3
  آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی 1
  کنترل 3
  آزمایشگاه کنترل 1
  ریاضی مهندسی 3
  برنامه ریزی ریاضی 3
  مبانی تحلیل سیستمهای انرژی 3
  مبانی انرژیهای تجدیدپذیر 3
  اقتصاد انرژی 3
  تبدیل انرژی 3
  ممیزی انرژی 3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
  مبانی انتگراسیون فرآیند 3
  آثار زیست محیطی انرژی 3
  نقشه کشی صنعتی 2
  زبان تخصصی 2
  نام درس اختیاری
  انرژی خورشید 3
  انرژی باد 3
  انرژی زیست توده 3
  مبانی انرژی هستهای 3
  اصول کار نیروگاههای آبی 3
  فناوری هیدروژن و پیل سوختی 3
  انرژی زمین گرمایی 3
  مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 3
  اصول کار نیروگاههای حرارتی 3
  سیستمهای تولید هم زمان 3
  اصول کارایی انرژی 3
  مبانی سیاستگذاری انرژی 3
  مقدمهای بر تحلیل اکسرژی 3
  مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز 3
  مباحث ویژه مهندسی انرژی 3
  آزمایشگاه سیستمهای خورشیدی 1
  آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی 1

  حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی علوم انسانی (به جز علوم ورزشی)

  این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

  حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی تجربی (به جز علوم ورزشی)

  این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

  حفاظت شده: رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی ریاضی (به جز علوم ورزشی)

  این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

  شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مبلغ شهریه آموزشی( ریال )
  دکتری عمومی پزشکی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
  داروسازی ۲۲۸/۵۰۰/۰۰۰
  دندانپزشکی ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰
  Ph. D تمامی رشته های تحصیلی ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰
  کارشناسی ارشد تمامی رشته های تحصیلی ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰
  کارشناسی تمامی رشته های تحصیلی ۹۳/۵۰۰/۰۰۰

  جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی

  جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی قبل از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
  پزشکی ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰
  داروسازی ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
  دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰
  جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی بعد از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
  پزشکی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰
  داروسازی ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰
  دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
  جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی تمامی رشته های مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و مقطع  PhDسال تحصیلی ۹۵-۹۴
  مقطع تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
  کارشناسی ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰
  کارشناسی ارشد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
  PhD ۲۰/۷۰۰/۰۰۰

  رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی انسانی – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

  [table id=7 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]

  رشته محل‌های بدون آزمون گروه آزمایشی تجربی ۹۶ – (دوره‌های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان)

  [table id=6 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=6,5 /]