چهار دانشگاه برتر هنر کشور ۹۵-۹۴

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز 2 دانشگاه هنر اصفهان 3 دانشگاه هنر تهران 4 دانشگاه هنر شیراز

ده دانشگاه برتر صنعتی کشور ۹۵-۹۴

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه 1 دانشگاه صنعتی شریف 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 دانشگاه علم و صنعت 4 دانشگاه صنعتی اصفهان 5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 7 دانشگاه صنعتی شیراز 8 دانشگاه صنعتی مالک اشتر […]

ده دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور ۹۵-۹۴

بر اساس رتبه بندی اعلام شده (94-95) از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه 1 دانشگاه علوم پزشکي تهران 2 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي 3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4 دانشگاه علوم پزشکي شیراز 5 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی […]

ده دانشگاه برتر جامع کشور ۹۵-۹۴

بر اساس رتبه بندی اعلام شده () از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) ردیف نام دانشگاه 1 دانشگاه  تهران 2 دانشگاه  تربیت مدرس 3 دانشگاه شیراز 4 دانشگاه فردوسی مشهد 5 دانشگاه تبریز 6 دانشگاه شهید بهشتی 7 دانشگاه اصفهان 8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 9 دانشگاه بوعلی سینا 10 دانشگاه […]

امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۶

امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نامی در آزمون سراسری سال 1396 است