دانشگاه های برتر کشور بر اساس اثرگذاری فناورانه و نوآورانه

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ + دفترچه راهنما

ثبت نام در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 شامل دوره های روزانه، نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و موسسات غیرانتفاعی از روز چهارشنبه مورخ 95/10/1 آغاز گشته و تا روز سه شنبه 95/10/07 ادامه خواهد داشت. ثبت نام در این آزمون از طریق […]