۳۰ مرداد آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد

شرکت کنندگان در آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند تا پایان روز سه‌شنبه 30 مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت کنندگان در آزمون سراسری 1397 که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، می توانند تا پایان روز سه‌شنبه 30 […]

بازنمایی تنوع حوزه های علمی و فنی مهندسیِ دخیل در رشته ی نسبتاً نوظهور «مهندسی انرژی»

                                            منبع: Indiana University – Purdue University Indianapolis

فهرست رشته‌های قابل انتخاب در واحدهای دانشگاهی شهر تهران در انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد ۹۷

[tabs tab1=”ریاضی” tab1_icon=”” tab2=”تجربی” tab2_icon=”” tab3=”انسانی” tab3_icon=””] [tab] نام گرایش نام دانشگاه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد –  علوم و تحقیقات مهندسی پزشکی دانشگاه […]

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌هاي گروه پزشكي سال ۹۷

همه دفترچه‌های انتخاب رشته سال ۱۳۹۷

دفترچه راهنمای آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال ۹۷

به منظور آشنایی با مدارک مورد پذیرش برای هریک از رشته‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی به صفحه 29 تا 39 این دفترچه مراجعه فرمایید.

شهریه پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سال ۹۶-۹۵

حفاظت شده: رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی انسانی ۹۷ (به جز علوم ورزشی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

حفاظت شده: رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد – گروه آزمایشی ریاضی ۹۷ (به جز علوم ورزشی)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.