قبولی ۲۴۷ هزار نفر در رشته‌های بدون آزمون سال ۱۳۹۸

نحوه ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي بدون آزمون سال ۱۳۹۸

تمديد مهلت ثبت نام دوره‌ مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه‌ای «ناپيوسته» دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۸