جدول رتبه جهانی دانشگاه‌های کشور در معیار مرجعیت علمی (رتبه بندی لایدن) سال ۲۰۲۰

ردیفنام دانشگاهسال 2020
1دانشگاه تهران140
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر268
3دانشگاه علوم پزشکی تهران280
4دانشگاه تربیت مدرس346
5دانشگاه صنعتی شریف370
6دانشگاه علم و صنعت ایران387
7دانشگاه صنعتی اصفهان388
8دانشگاه فردوسی مشهد459
9دانشگاه شیراز481
10دانشگاه تبریز519
11دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی527
12دانشگاه شهید بهشتی599
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران611
14دانشگاه علوم پزشکی تبریز673
15دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی701
16دانشگاه علوم پزشکی مشهد752
17دانشگاه اصفهان757
18دانشگاه گیلان775
19دانشگاه علوم پزشکی شیراز781
20دانشگاه کاشان792
21دانشگاه علوم پزشکی اصفهان881
22دانشگاه سمنان888
23دانشگاه علوم پزشکی ایران903
24دانشگاه شهید باهنر کرمان905
25دانشگاه رازی921
26دانشگاه بوعلی سینا922
27دانشگاه پیام نور945
28دانشگاه ارومیه986
29دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1010
30دانشگاه صنعتی مالک اشتر1055
31دانشگاه مازندران1067
32دانشگاه شاهرود1089
33دانشگاه صنعتی سهند1108
34دانشگاه زنجان1117
35دانشگاه شهید چمران اهواز1126
36دانشگاه یزد1145

حفاظت شده: رتبۀ دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های موضوعی مختلف بر اساس آخرین نتایج رتبه‌بندی شانگهای – ۲۰۲۰

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

اعلام آخرین نتایج الگوی رتبه‌بندی لایدن: ۳۶ دانشگاه کشور در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان

نظام رتبه‌بندی لایدن نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 را منتشر کرد. در این رتبه بندی، 36 دانشگاه از ایران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که در سال 2019، 26 دانشگاه کشور به این جمع راه یافته بودند. براساس رتبه بندی مزبور دانشگاه های برتر کشور به ترتیب رتبۀ کسب‌شده از قرار زیر هستند؛ رتبۀ جهانی کسب‌شدۀ هر دانشگاه مقابل آن بین دو هلال ذکر شده است:
1- دانشگاه تهران (140)

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (268)

3- دانشگاه علوم پزشکی تهران (280)

4- دانشگاه تربیت مدرس (346)

5- دانشگاه صنعتی شریف (370)

6-دانشگاه علم و صنعت ایران (387)

7- دانشگاه صنعتی اصفهان (388)

8- دانشگاه فردوسی مشهد (459)

9- دانشگاه شیراز (481)

10 دانشگاه تبریز (519)

11- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (527)

12- دانشگاه شهید بهشتی (599)

13- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران (611)

14دانشگاه علوم پزشکی تبریز (673)

15- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (701)

16-دانشگاه علوم پزشکی مشهد (752)

17- دانشگاه اصفهان (757)

18- دانشگاه گیلان (775)

19- دانشگاه علوم پزشکی شیراز (781)

20- دانشگاه کاشان (792)

21- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (881)

22- دانشگاه سمنان (888)

23- دانشگاه علوم پزشکی ایران (903)

24- دانشگاه شهید باهنر کرمان (905)

25- دانشگاه رازی (921)

26- دانشگاه بوعلی سینا (922)

27- دانشگاه پیام نور (945)

28- دانشگاه ارومیه (986)

29- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1010)

30- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1055)

31- دانشگاه مازندران (1067)

32- دانشگاه شاهرود (1089)

33- دانشگاه صنعی سهند (1108)

34- دانشگاه زنجان (1117)

35- دانشگاه شهید چمران اهواز (1126)

36- دانشگاه یزد (1145)

اعلام نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (۲۰۲۰) از دانشگاه‌های جهان: دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع شش دانشگاه برتر کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی معدن

اعلام نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (2020) از دانشگاه‌های جهان: دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع شش دانشگاه برتر کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی معدن
مطابق رتبه‌بندی موضوعی شانگهای- ۲۰۲۰ ُ در رشته مهندسی معدن از ایران ۶ دانشگاه تهران (۴۵)ُ صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (۵۱-۷۵) در جمع 75 دانشگاه برتر جهان در این حوزه حضور دارند

نتایج آخرین رتبه‌بندی (۲۰۲۰) تایمز از دانشگاه های جوان: ۲۰ دانشگاه کشور در جمع ۴۱۴ دانشگاه برتر جوان در جهان

پایگاه رتبه‌بندی تایمزنتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر جوان را اعلام کرد. مقصود از دانشگاه جوان در این رتبه بندی دانشگاهی است که بیش از 50 سال از تاسیس آن نگذشته باشد. دانشگاه‌های زیر از ایران به ترتیب رتبۀ کسب شده در این رتبه بندی حاضر بوده‌اند:

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(74)
2- دانشگاه کاشان و دانشگاه یاسوج (101-150)
3- دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شیراز (151-200)
دانشگاه مازندران (201-250)
4-دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه گیلان، دانشگاه کردستان، دانشگاه سمنان (251-300)
5- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زنجان (301-350)
6- دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه یزد (351-400)
7- دانشگاه بیرجند، (401+)

بهترین دانشگاه‌های کشور در رشتۀ داروسازی و علوم دارویی بر اساس رتبه‌بندی شانگهای-۲۰۱۹

بهترین دانشگاه‌های کشور در رشتۀ داروسازی و علوم دارویی بر اساس رتبه‌بندی شانگهای-2019

بهترین دانشگاه‌های کشور در رشتۀ متالورژی بر اساس رتبه‌بندی شانگهای-۲۰۱۹

ادامه مطلب …

پنج دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه‌بندی کیو.اس- ۲۰۲۱ (QS)

نتایج آخرین رتبه بندی کیو اس اعلام شد. در این رتبه بندی 1002 دانشگاه از سراسر جهان شرکت داشته اند. در این رتبه بنذی دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 409، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 477، دانشگاه تهران با رتبه600-591، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 650-601 و دانشگاه شیراز با رتبه 1000-801 حضور داشته اند. شاخص های این رتبه بندی از قرار زیرهستند: بررسی شهرت علمی با وزن 40%، ارزیابی کارفرمایان با وزن 10%، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن 20%، میزان استناد به اعضای هیئت علمی با وزن 20%، نسبت دانشجویات بین الملل با وزن 5% و نسبت استادات بین المللی با وزن 5%.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور براساس آخرین رتبه‌بندی تایمز از دانشگاه‌های آسیایی-۲۰۲۰