رتبه بندی Qs از دانشگاههای جهان

چند نکته درباره رتبه بندی جهانی QS- 2023

در رتبه بندی جهاتی کیو اس از دانشگاه ها شش شاخص به کار بسته می شود:

1-بررسی شهرت علمی دانشگاه در میان دانشگاهیان جهان- وزن شاخص:  40 درصد

2- بررسی شهرت دانشگاه در میان کارفرمایان – وزن شاخص: 10 درصد

3-نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو- وزنشاخص: 20درصد

4- میزان استناد (در آثار علمی پژوهشی) به اعضای هیئت علمی – وزن شاخص:  20 درصد

5- نسبت دانشجویان بین المللی به کل دانشجویان- وزن شاخص: 5 درصد

6- نسبت استادان بین مللی یه کل استادان دانشگاه- وزن شاخص: 5 درصد
————

11 دانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه بندی 2023 کیواس از قرار زیر هستند:

موسسه تکنولوژی ماساچوست(MIT) ، دانشگاه کمبریج (انگلیس) دانشگاه استنفورد (آمریکا)، دانشگاه آکسفورد (انگلیس)، دانشگاه هاروارد(آمریکا)، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا (کلتک) (آمریکا) ، امپریال کالج لندن (انگلیس)، دانشگاه یو سی ال (انگلیس)، موسسه فناوری زوریخ (سوئیس)، دانشگاه شیکاگو (آمریکا)بهترتیب 10 دانشگاه برتر دنیا و دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) در رتبه جهانی11 قرار دارد.
—————————-

از میان شش دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی سه دانشگاه دانشگاه صنعتی هستند


در رتبه بندی کیو اِس در سال 2023 چهار دانشگاه کشور (شریف،امیرکبیر،تهران و علم و صنعت) نسبت به سال گذشته از لحاظ رتبه ارتقا پیدا کرده اند.

رتبه بندی Qs از دانشگاههای جهان

دانشگاههای برتر کشور بر اساس رتبه بندی جهانی کیو اس (QS) 2023

پایگاه رتبه بندی کیو اس در تاریخ 19 خرداد 1401 آخرین رتبه بندی جهانی خود را منتشر کرد.

در رتبه بندی -جدید کیو اِس  1422 دانشگاه از جهان حضور دارند.

6 دانشگاه برتر ایران که در این رتبه بندی حایز رتبه شده اند از قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی شریف- رتبه جهانی: 380

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- رتبه جهانی 443

3- دانشگاه تهران- رتبه جهانی: 510-501

4- دانشگاه علم و صنعت ایران- رتبه جهانی: 540-531

5- دانشگاه شیراز- رتبه جهانی: 800-751

6- دانشگاه شهید بهشتی- رتبه جهانی: 1200-1001

رتبه بندی تایمز آسیایی

نکاتی دربارۀ رتبه بندی تایمز آسیایی از دانشگاه ها

در رتبه بندی تایمز از دانشگاه های آسیا همان ملاک ها و شاخص هایی دخیل هستند که در رتبه بندی جهانی تایمز به کار بسته می شوند. در این رتبه یندی 13 شاخص در قالب 5

معیار آموزش (25)،

پژوهش (30)،

استنادات (30)،

درآمد صنعتی (7.5)

وجهه بین المللی (7.5)

مد نظر قرار می گیرد.

در سال 2022 58 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حایز رتبه شده اند؛ تعداد دانشگاه های ابرانیحاضر در این رتبه بندی در سال  2021، 47 دانشگاه و در 2020، 40 دانشگاه، در 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 ، 14 دانشگاه بوده است.

در تبه بندی آسیایی تایمز -2022،  616 دانشگاه  از 31 منطقه حضور دارند. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و  Peking Universityاز کشور چین رتبه های اول و دوم را به دست آورده اند.

مانند سال 2021 کشور ژاپن با 118 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد.

 

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی تایمز آسیایی ۲۰۲۲

برترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی تایمز آسیایی 2022

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – رتبه در آسیا 57

2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان- رتبه در آسیا 64

3- دانشگاه علوم پزشکی مازندران – رتبه در آسیا 68

4- دانشگاه صنعتی شریف – رتبه در آسیا 70

5- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – رتبه در آسیا 90

6- دانشگاه علم و صنعت- رتبه در آسیا 96

7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – رتبه در آسیا 106

8- دانشگاه علوم پزشکی ایران- رتبه در آسیا 109

9- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – رتبه در آسیا 115

10- دانشگاه صنعتی شیراز – رتبه در  آسیا 120

11- دانشگته کاشان – رتبه در آسیا 125

12- دانشگاه محقق اردبیلی – رتبه در آسیا 125

13 دانشگاه علوم پزشکی تهران- رتبه در آسیا 135

14- دانشگاه تبریز- رتبه در آسیا 136

15- دانشگاه علوم پزشکی کاشان – رتبه در آسیا 145

16- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- رتبه در آسیا 147

17- دانشگاه کردستان – رتبه  در آسیا 155

18 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – رتبه در آسیا 159

19- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رتبه  در آسیا171

20- دانشگاه صنعتی سهند – رتبه در آسیا 171

21- دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز – رتبه در آسیا 173

22- دانشگاه صنعتی اصفهان- رتبه در آسیا 177

23 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – رتبه در آسیا 185

24- دانشگاه علوم پزشکی کرمان – رتبه در آسیا 200

25- دانشگاه شهید بهشتی – رتبه در آسیا 200

26- دانشگاه یاسوج – رتبه در آسیا 250- 200

27- دانشگاه علوم پزشکی اقغهان- رتبه در آسیا 300- 251

28- دانشگاه صنعتی طوسی- رتبه در آسیا 300- 251

29- دانشگاه مراغه – رتبه در آسیا 300- 251

30- دانشگاه شهید چمران اهواز- رتبه در آسیا 300- 251

31- دانشگاه صنعتی شاهرود – رتبه در آسیا 300- 251

32- دانشگاه شیراز- رتبه در آسیا 300- 251

33- دانشگاه  علوم پزشکی شیراز- رتبه در آسیا 300- 251

34- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- رتبه در آسیا 300- 251

35- دانشگاه تهران- رتبه در آسیا 300- 251

36- دانشگاه فردوسی مشهد- رتبه در آسیا 350- 301

37- دانشگاه گیلان – رتبه در آسیا 350- 301

38- دانشگاه لرستان- رتبه در آسیا 350- 301

39- دانشگاه مازندران- رتبه در آسیا 350- 301

40- دانشگاه شهرکرد- رتبه در آسیا 350- 301

41- دانشگاه سمنان- رتبه در آسیا 400- 351

42- دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی- رتبه در آسیا 400- 351

43- دانشگاه ارومیه- رتبه در آسیا 400- 351

44- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- رتبه در آسیا 400- 351

45- دانشگاه اراک- رتبه در آسیا 500- 401
46- دانشگاه بوعلی سینا- رتبه در آسیا 500- 401

47- دانشگاه دامغان- رتبه در آسیا 500- 401

48- دانشگاه حکیم سبزواری- رتبه در آسیا 500- 401

49- دانشگاه خوارزمی- رتبه در آسیا 500- 401

50- دانشگاه خلیج فارس- رتبه در آسیا 500- 401

51- دانشگاه رازی- رتبه در آسیا 500- 401

52- دانشگاه شاهد- رتبه در آسیا 500- 401

53- دانشگاه شهید باهنر کرمان- رتبه در آسیا 500- 401

54- دانشگاه یزد- رتبه در آسیا 500- 401

55- دانشگاه الزهرا- رتبه در آسیا 501+

56- دانشگاه بیرجند- رتبه در آسیا 501+

57- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- رتبه در آسیا 501+

58- دانشگاه سیستان و بلوچستان- رتبه در آسیا 501+

شاخص های دخیل در رتبه بندی وبومتریکس

در رتبه‌بندی وبومتریکس (وب‌سنجی) چها رشاخص در نحوه ارزیابی دانشگاه های دنیا دخیل هستند. این شاخص ها عبارت اند از:
1- تعداد پیوندهای ورودی یا برگشتی(backlink) شناسایی شده توسط موتورهای جستجوگری مانند majestic Seo و ahrefs
2-تعداد صفحات وبگاه دانشگاه که از سوی موتور جستجوگر گوگل نمایه شده اند
3- تعداد مقالات دانشگاهیان (pdf, doc, docx, ppt با فرمت) شناسایی شده google scholar
4- تعداد مقالات در ۱۰٪ مهمترین ارجاعات مقالات علمی در بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ بر اساس وبگاه Scimago

رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های ایران بین برترین دانشگاه‌های جوان دنیا

در آخرین رتبه بندی تایمز – 2022-  از دانشگاه های جوان دنیا، یعنی دانشگاه هایی با قدمتی کمتر از 50 سال، 37 دانشگا ه از ایران حضور داشته اند. 37 دانشگاه از ایران در این فهرست جهانی که شامل 539 دانشگاه از سراسر جهان است حضور داشته اند. رتبه دانشگاه های ایران  از قرار زیر است؛ یادآوری می شود که در این رتبه بندی صرفا دانشگاه هایی حضور داشته اند که کمتر از 50 سال از تاسیس آنها می گذرد. برای مشاهده رتبه دانشگگاه های ایران بر اساس نظام های رتبه بندی مختلف به صفحه رتبه بندی دانشگاه ها موجود در بخش پایگاه دانش وبگاه فرهیختگان شریف مراجعه کنید:

دانشگاه علوم پزشکی کردستان (67)،  دانشگاه علوم پزشکی مازندران (72)، دانشگاه علوم پزشکی ایران (111)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (133)، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (136)، دانشگاه صنعتی شیراز (140)، دانشگاه کاشان (148)، دانشگاه محقق اردبیلی (157)، دانشگاه علوم پرشکی کاشان (174)، دانشگاه کردستان (189) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (191)، دانشگاه صنعتی سهند (193)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان (250-201)، دانشگاه مراغه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشگاه یاسوج (300-251) دانشگاه گیلان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (350-301)، دانشگاه دامغان، دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (400-351)، دانشگاه اراک، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه یزد (+401).

رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس رتبه بندی وبومتریکس

آخرین ویرایش رتبه یندی جهانی وبو متریکس چند هفته پیش، یعنی در ژانویه سال 2022 میلادی منتشر شد. 65 دانشگاه علوم پزشکی کشور  و دو دانشگاه تربیت مدرس و شاهد در این رتبه بندی جهانی شرکت داده شده اند. چنانکه در جدول زیر قابل مشاهد است دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و اصفهان سه رتبۀ اول دانشگاه های علوم پرشکی ایران را کسب کرده اند. رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس آخزین ویرایش وبومتریکس در جدول زیر درج شده است

شاخص های دخیل در رتبه بندی وبومتریکس

 

 

رتبه دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی جهانی ISC

رتبه دانشگاه های ایران ( 51 دانشگاه ایران) بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC- 2021

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- ۲۰۲۲