رتبه جهانی دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی ISC

جایگاه دانشگاه های ایران بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی ISC

بر اساس آخرین رتبه بندی جهانیِ مؤسسه استنادی و پایش علم وفناوری جهان اسلام (ISC- 2022) که   2422 دانشگاه برتر از 111 کشور در آن حضور دارند، سه دانشگاه هاروارد، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه استنفورد در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفته اند. در این رتبه بندی 63 دانشگاه از ایران حضور دارند.

بر اساس این رتبه بندی که جدول آن را در زیر می بینید دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکیی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف پنج دانشگاه برتر ایران هستند.

شاخص ها یا معیارهای این رتبه بندی از قرار زیر هستند: پژوهش (با وزن 60 درصد)، آموزش (با وزن 10 درصد)، فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن 15 درصد) و فناوری و نوآوری (با وزن 15 درصد).

رتبه جهانی دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی جهانی ISC-2022

 

 

رتبۀ دانشگاه‌های کشور براساس رتبه بندی بین‌المللی تایمز – ۲۰۲۲

رتبه دانشگاه های کشور در رتبه بندی ِD8- 2021

بر اساس نتایج آخرین رتبه بندی D8-2021 دانشگاه های برتر کشور و رتبه آنها در رتبه بندی یادشده از قرار زیر است. این رتبه بندی از جانب  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) انجام می شودو کشورهای مشمول این رتبه بندی اقزون بر ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می باشند. رتبه دانشگاه های ایران به شرح جدول تصویر زیر است.

رتبه دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی D8-2021

رتبه دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی D8-2021

 

رتبه دانشگاه های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی شانگهای – ۲۰۲۲

نتایج رتبه بندی شانگهای در سال 2022 از برترین دانشگاه های جهان اعلام شد. 11 دانشگاه ایران در بین 1000 دانشگاه برتری قرار گرفته اند که در این رتبه بندی حضور داشته اند. دانشگاه  تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب سه دانشگاه برتر کشور بر اساس رتبه بندی جدید شانگهای هستند. فهرست دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی و رتبه آنها در جدول زیر قابل مشاهده است:

رتبه دانشگاه های کشور بر اساس شانگهای 2022

11 دانشگاه برتر کشور

 

رتبۀ دانشگاه‌های کشور در رشتۀ مهندسی مکانیک در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۲

رتبه دانشگاه های کشور در رشته مهندسی مکانیک بر اساس رتبه بندی شانگهای 2022 اعلام شد.
رتبه بندی جهانی موضوعات دانشگاهیِ شانگهای در سال 2022 در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزۀ موضوعی کلی یعنی حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم طبیعی (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است.
از ایران 34 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند.

در رتبه بندی یادشده، در رشتۀ مهندسی مکانیک 16 دانشگاه کشور حضور داشته اند. این 16 دانشگاه به ترتیب رتبۀ جهانی شان از قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل– 100-76

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران (150-101)

3-دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و دانشگاه تبریز (200-151)

4-دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان (300-201)

5- دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان و دانشگاه ارومیه (400-301)

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

2- دانشگاه علم و صنعت ایران
3- دانشگاه تبریز
4- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دانشگاه صنعتی شریف
6- دانشگاه تربیت مدرس
7-دانشگاه صنعتی اصفهان
8- دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان
9- دانشگاه شهید بهشتی
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی شیمی بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی شیمی بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

 

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

3- دانشگاه علم و صنعت ایران

 

4- دانشگاه صنعتی شریف

 

5- دانشگاه تربیت مدرس

 

6- دانشگاه تبریز

 

7- دانشگاه صنعتی نوشروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه شیراز

 

8- دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی مکانیک بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه علم و صنعت ایران
5- دانشگاه صنعتی شریف
6- دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز
7- دانشگاه صنعتی اصفهان
8- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9- دانشگاه تربیت مدرس
10- دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان
11- دانشگاه بین المللی امام خمینی و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه و دانشگاه شیراز و دانشگاه گیلان
12- دانشگاه سمنان و دانشگاه شهرکرد
13- دانشگاه ارومیه
14- دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه اصفهان
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

بهترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی برق و الکترونیک بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
4- دانشگاه تبریز
5- دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه شهید بهشتی
6- دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
7- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه تربیت مدرس