نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

رتبه دانشگاه های کشور

۲۰ دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کل نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6-10 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
6-10 دانشگاه صنعتی سهند
6-10 دانشگاه صنعتی شیراز
6-10 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6-10 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
11-15 دانشگاه صنعت نفت
11-15 دانشگاه صنعتی ارومیه
11-15 دانشگاه صنعتی شاهرود
11-15 دانشگاه صنعتی قوچان
11-15 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
16-20 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
16-20 دانشگاه صنعتی اراک
16-20 دانشگاه صنعتی بیرجند
16-20 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
16-20 دانشگاه صنعتی همدان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

رتبه دانشگاه های کشور

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

 

رتبه کل نام
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربیت مدرس
3 دانشگاه شیراز
4 دانشگاه فردوسی مشهد
5 دانشگاه تبریز
6 دانشگاه شهید بهشتی
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9 دانشگاه کاشان
10 دانشگاه بوعلی سینا
11-15 دانشگاه رازی
11-15 دانشگاه گیلان
11-15 دانشگاه یاسوج
11-15 دانشگاه الزهرا (س)
11-15 دانشگاه سمنان
16-20 دانشگاه امام حسین (ع)
16-20 دانشگاه مازندران
16-20 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
16-20 دانشگاه پیام نور
16-20 دانشگاه خوارزمی
21-30 دانشگاه ارومیه
21-30 دانشگاه شهید باهنر کرمان
21-30 دانشگاه شهید چمران اهواز
21-30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
21-30 دانشگاه یزد
21-30 مجتمع آموزش عالی زرند
21-30 دانشگاه زنجان
21-30 دانشگاه سیستان و بلوچستان
21-30 دانشگاه شهرکرد
21-30 دانشگاه کردستان
21-30 دانشگاه مراغه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

رتبه دانشگاه های کشور

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

(1393-1394)

رتبه نام
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی
27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC