نوشته‌ها

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC 1395-1396 رتبه کل نام دانشگاه 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات […]

۲۰ دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC 1395-1396 رتبه کل نام 1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2 دانشگاه صنعتی شریف 3 دانشگاه علم و صنعت ایران 4 دانشگاه صنعتی اصفهان 5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 6-10 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 6-10 […]

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC 1395-1396   رتبه کل نام 1 دانشگاه تهران 2 دانشگاه تربیت مدرس 3 دانشگاه شیراز 4 دانشگاه فردوسی مشهد 5 دانشگاه تبریز 6 دانشگاه شهید بهشتی 7 دانشگاه اصفهان 8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان […]

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC (1393-1394) رتبه نام 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 7 […]