تنوع رشته‌ای در انتخاب رشته باآزمون دانشگاه آزاد سال ۹۸- به تفکیک گروه آزمایشی