مهلت ثبت نام برای پذیرش در دورۀ «کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای» دانشگاه جامع علمی کاربردی 

مهلت ثبت نام برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۸

۲۸ شهریور: آخرین مهلت انتخاب رشته در روش پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی- مهر ماه ۹۸

تنوع رشته‌ای در انتخاب رشته باآزمون دانشگاه آزاد سال ۹۸- به تفکیک گروه آزمایشی

نظرخواهی برخط الگوهای کاربری نرم افزار فرهیختگان شریف

تمام دفترچه‌های راهنمای ثبت نام آزمون سراسری و آزاد سال ۹۸

نمونه یک انتخاب فرضی با روش تمام اولویتی

دانشگاه‌‌های هنر برتر بر‌اساس آخرین رتبه‌بندی (۹۶-۹۷-ISC)