پر‌ظرفیت‌ترین رشته‌های دانشگاهی در روش پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری ۹۹

حسابداری در صدر مشاغلِِ در حال رشد

حسابداری در صدر فهرست مشاغل به‌سرعت در حال رشدی است که در شبکه اطلاعات مشاغل قابل مشاهده است. حسابرسی در جایگاه دوم این فهرست قرار گرفته است. بازیگران، محاسبان بیمه و متخصصان طب سوزنی مراتب سوم تا پنجم این فهرست را به خود اختصاص داده اند. عناوین شغلی حاضر در جایگاه های ششم تا دوازدهم […]

توانایی شناختی «انعطاف‌پذیری در مقوله‌بندی» در کدام مشاغل بیشترین اهمیت را دارد؟

بنا به رتبه‌بندی ارائه‌شده در شبکه اطلاعات مشاغل توانایی شناختی انعطاف در مقوله‌بندی (تواناییِ ایجاد یا بهره‌گیری از مجموعه‌های متفاوتی از قواعد برای ترکیب کردن یا دسته‌بندی چیزها به شیوه‌های متفاوت) از جمله در شش شغل زیر بیشترین اهمیت را دارد: 1- متخصص بیوشیمی و بیوفیزیک 2- میکروبیولوژیست 3- زیست‌شناس سلولی-مولکولی 4- مهندس شیمی 5- […]

اهمیت استدلال قیاسی در کدام مشاغل بیشتر است؟

جدول میزان پوشش محتوای هر یک از کتاب‌های درسی پایۀ دوازدهم در آزمون سراسری ۹۹

رشته مهندسی صنایع در دوره های روزانه و شبانه- انتخاب رشته بدون آزمون ۱۳۹۹

در انتخاب رشتۀ سراسری صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 99: رشتۀ «مهندسی صنایع» در دور‌ه‌های روزانه و نوبت دوم به تفکیک در دانشگاه‌های زیر ارائه می‌شود: دورۀ روزانه: دانشکده فنی و مهندسی حضرت زینب (س) سبزوار (ویژه خواهران)، مجتمع آموزش عالی گناباد، دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد، ا مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) […]

دانشگاه‌های ارائه‌دهندۀ رشته علوم کامپیوتر در دوره های روزانه و شبانه- انتخاب رشتۀ بدون آزمون سال ۹۹

رشتۀ «علوم کامپیوتر» در انتخاب رشتۀ سراسری صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 99: رشتۀ «علوم کامپیوتر» در دور‌ه‌های روزانه و نوبت دوم به تفکیک در دانشگاه‌های زیر ارائه می‌شود: دورۀ روزانه: دانشگاه صنعتی بیرجند، مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشگاه بجنورد، دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زابل، دانشگاه ولایت ایرانشهر، دانشگاه کردستان […]

نمونه یک انتخاب فرضی با روش تمام اولویتی