چگونگی برگزیدن رشتۀ دانشگاهی مطلوب

برای یافتنِ رشته‌ی دانشگاهی مطلوبتان چهار پرسش زیر را از خود بپرسید و تلاش کنید که پاسخ آنها دقیق و واقع‌بینانه باشد:
با پرسیدن پرسش‌های زیر  سرنخ‌های مهمی عایدتان خواهد شد:

علاقه‌های شما چیستند؟ به چه چیزهای تا کنون علاقه نشان داده‌اید؟

چه چیزهایی برای شما وجدآفرین و شوق‌آور است؟ از خواندن چه نوع مجلات و کتاب هایی لذت می برید؟ تا کنون حتی به صورت موقت کجا کار کرده اید یا داوطلب کار کردن شده اید؟ کدام جنبه از چنین تجربه‌هایی برای شما جذاب بوده است؟ سرگرمی‌های شما چیست؟

توانایی‌های شما کدام‌اند؟

قوّت های شما کدام اند؟ ضعف های شما کدام اند؟ چه نوع مهارت هایی دارید؟  در کدام‌یک از امور یا فعالیت‌های روزمره مهاردر کدام یک از کلاس‌های درسی دوره های متوسطۀ اول یا دوم موفق بوده‌اید؟ آیا می توان از تجربه هایت بیشتری دارید؟  کلاسی موفق شما الگویی معنادار استنباط کرد؟ در کدام یک از فعالیت های فوق برنامه مشارکت داشته اید؟ از مشاغل تابستانی یا پاره وقت احتمالی‌تان چه آموخته اید؟

ارزش‌های کاری شما چیستند؟

ارزش‌های کاری شما چیست؟ مصادیق ارزش، از جمله، موارد زیر را شامل می‌شود:

خدمت به جامعه، میل به کار در شرایط دشوار، همبستگی گروهی،ثبات کاری، امنیت شغلی، جایگاه و منزلت اجتماعی، تمایل به کار انفرادی،  آمادگی بیشتر برای کار  جمعی گروهی، توانایی تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و موارد فراوان دیگر.
برای نمونه، شغل پرستاری برای فردی که «یاری‌رساندن به دیگران» از ارزش‌های کاری‌اش باشد گزینۀ مطلوب و بجایی است.‌

ارزیابی‌ واقع‌بینانۀ شما از امکانات پیش رو جیست؟

گزینه های‌تان را صادقانه و واقع بینانه ارزیابی کنید. شاید دوست داشته باشید که در آینده پزشک باشید، اما، مهارت چندانی در علوم طبیعی نداشته باشید.شاید حرفه‌ی مطلوب‌تان کسبِ درجه‌ی بالای دانشگاهی را اقتضا کند اما چشم انداز شما از زندگی آتی و تعهدات احتمالی آن تحصیل در مقاطع بالاتر را دشوار کند. البته اغلب می توان بر برخی از موانع غلبه کرد یا راه حل‌هایی یافت که هیچ‌یک فدای دیگری نشوند. با این حال،بسیار پراهمیت است که این موانع را بازشناسی کنید، به آنها فکر کنید و در بارۀ امکان غلبه بر آنها واقع‌بین باشید.

 

روش درست انتخاب رشته

چگونه انتخاب رشته کنیم؟

روش انتخاب رشته بهینه در کنکور سراسری