رتبه بندی تایمز از دانشگاه های اسیا (رتبه یندی دانشگاه ی تایمز آسایی)

برترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی تایمز آسیایی ۲۰۲۲

برترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی تایمز آسیایی 2022
1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – رتبه در آسیا 57
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان- رتبه در آسیا 64
3- دانشگاه علوم پزشکی مازندران – رتبه در آسیا 68
4- دانشگاه صنعتی شریف – رتبه در آسیا 70
5- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – رتبه در آسیا 90
6- دانشگاه علم و صنعت- رتبه در آسیا 96
7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – رتبه در آسیا 106
8- دانشگاه علوم پزشکی ایران- رتبه در آسیا 109
9- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – رتبه در آسیا 115
10- دانشگاه صنعتی شیراز – رتبه در  آسیا 120
11- دانشگته کاشان – رتبه در آسیا 125
12- دانشگاه محقق اردبیلی – رتبه در آسیا 125
13 دانشگاه علوم پزشکی تهران- رتبه در آسیا 135
14- دانشگاه تبریز- رتبه در آسیا 136
15- دانشگاه علوم پزشکی کاشان – رتبه در آسیا 145
16- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- رتبه در آسیا 147
17- دانشگاه کردستان – رتبه  در آسیا 155
18 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – رتبه در آسیا 159
19- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رتبه  در آسیا171
20- دانشگاه صنعتی سهند – رتبه در آسیا 171
21- دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز – رتبه در آسیا 173
22- دانشگاه صنعتی اصفهان- رتبه در آسیا 177
23 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – رتبه در آسیا 185
24- دانشگاه علوم پزشکی کرمان – رتبه در آسیا 200
25- دانشگاه شهید بهشتی – رتبه در آسیا 200
26- دانشگامااه یاسوج – رتبه در آسیا 250- 200
27- دانشگاه علوم پزشکی اقغهان- رتبه در آسیا 300- 251
28- دانشگاه صنعتی طوسی- رتبه در آسیا 300- 251
29- دانشگاه مراغه – رتبه در آسیا 300- 251
30- دانشگاه شهید چمران اهواز- رتبه در آسیا 300- 251
31- دانشگاه صنعتی شاهرود – رتبه در آسیا 300- 251
32- دانشگاه شیراز- رتبه در آسیا 300- 251
33- دانشگاه  علوم پزشکی شیراز- رتبه در آسیا 300- 251
34- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- رتبه در آسیا 300- 251
35- دانشگاه تهران- رتبه در آسیا 300- 251
36- دانشگاه فردوسی مشهد- رتبه در آسیا 350- 301
37- دانشگاه گیلان – رتبه در آسیا 350- 301
38- دانشگاه لرستان- رتبه در آسیا 350- 301
39- دانشگاه مازندران- رتبه در آسیا 350- 301
40- دانشگاه شهرکرد- رتبه در آسیا 350- 301
41- دانشگاه سمنان- رتبه در آسیا 400- 351
42- دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی- رتبه در آسیا 400- 351
43- دانشگاه ارومیه- رتبه در آسیا 400- 351
44- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- رتبه در آسیا 400- 351
45- دانشگاه اراک- رتبه در آسیا 500- 401
46- دانشگاه بوعلی سینا- رتبه در آسیا 500- 401
47- دانشگاه دامغان- رتبه در آسیا 500- 401
48- دانشگاه حکیم سبزواری- رتبه در آسیا 500- 401
49- دانشگاه خوارزمی- رتبه در آسیا 500- 401
50- دانشگاه خلیج فارس- رتبه در آسیا 500- 401
51- دانشگاه رازی- رتبه در آسیا 500- 401
52- دانشگاه شاهد- رتبه در آسیا 500- 401
53- دانشگاه شهید باهنر کرمان- رتبه در آسیا 500- 401
54- دانشگاه یزد- رتبه در آسیا 500- 401
55- دانشگاه الزهرا- رتبه در آسیا 501+
56- دانشگاه بیرجند- رتبه در آسیا 501+
57- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- رتبه در آسیا 501+
58- دانشگاه سیستان و بلوچستان- رتبه در آسیا 501+

قابلیت جدید نرم افزار رغبت سنج در انتخاب رشته فرهیختگان شریف

پیش از این 2 قابلیت پرفایدۀ ارزیابی مشاغل بر حسب سطح و اهمیت 33 حوزۀ دانش و نیز بر اساس سطح و اهمیت 52 توانایی (در کنار قابلیت‌های آزمونی نرم‌افزار)، در نرم افزار رغبت‌نمای تحصیلیِ دانشگاهی اعمال شده بود؛ این نرم افزار در کنار نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار می تواند دستیار مناسبی برای انجام آگاهانه انتخاب رشته باشد.  اکنون قابلیت ارزیابی مشاغل بر اساس مهارت‌ها (ُُSkills)
در برنامۀ پیشگفته افزوده شده است.
همواره تاکید کرده‌ایم که انتـخاب رشـته هوشـمندانه و عالـمانه فرآیندی است هـمزمان دشوار و جذاب؛ تلاش فرهیختگان شریف، همواره، حفظ پویایی این فرآیند بوده است؛ با همه دشواری هایش، با همه جاذبه هایش.
با محیط برنامۀ پیشرفتۀ رغبت‌نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی آشنا شوید:

farhikhtegan-sharif.org/?p=7149

تا ۲۰ دی: فرصت ثبت نام در پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقطع کارشناسی ارشد، به صورت بدون آزمون و از میان دانشجویان استعدادهای درخشان، دانشجو می‌پذیرد. بنا به ایسنا، دانشگاه الزهرا بر اساس “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورهی تحصیلی کارشناسی ارشد شماره ۱۱/۳۰۱۰۴۱ مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شیوه نامه اجرایی مصوب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اداره حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا ، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۱۴۰ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته/گرایش‌هایی مشخص و از میان متقاضیان حائز شرایط خاص به صورت بدون آزمون، دانشجو میپذیرد.

دانشجویان دوره‌ کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول ۱۳۹۷ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶که پس از گذراندن ۶ نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل، جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود (مجموع روزانه و شبانه) باشند و حداکثر در مدت هشت نیم‌سال تحصیلی از میان دانشگاه‌های منتخب با شرایطی خاص در بازه‌ زمانی اول مهر ماه ۱۴۰۰ تا تاریخ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ دانش‌آموخته شوند، می‌توانند اقدام به ثبت‌نام کنند.
همچنین، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه الزهرا ورودی نیمسال اول ۱۳۹۷ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶که در پایان شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر بعدی باشند(۲۵ درصد برتر) و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی در بازه زمانی اول مهر ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانش‌آموخته شوند، نیز میتوانند در برای ثبت نام اقدام کنند تا چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته/گرایشی، با ۱۵ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط (با لحاظ دوسوم ظرفیت پذیرش بدون آزمون به دانش آموختگان دانشگاه الزهرا) تکمیل نشود، درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد.

با اعلام دانشگاه الزهرا، دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ در صورت دارا بودن شرایط لازم و دانش آموختگی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ضروری است در این فراخوان ثبت نام کنند. بررسی درخواست این داوطلبان منوط به گواهی احراز رتبه در پایان نیم سال ششم (پایان نیم سال اول۱۳۹۷) خواهد بود.

دانشگاه الزهرا تاکید کرده، مطابق مجوز صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کووید-۱۹ حدنصاب تعداد واحد گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم برای دانشجویانی که در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و یا نیمسال‌های اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حذف واحد (با درج در کارنامه تحصیلی) داشته‌اند، به تعداد واحدهای حذف شده و حداکثر تا ۴ واحد (با ارائه مدارک دال بر ابتلا به کرونا)، قابل کاهش است.

برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته‌های مرتبط به تشخیص کارگروه‌های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی و درصورتی که در این فراخوان درج شده باشد، می‌توانند ثبت نام کنند.

سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که مشمول تحصیل همزمان در دو رشته هستند، حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است، بنابراین دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۳۹۶ که حائز این شرایط هستند تنها در صورت دانش آموختگی در بازه زمانی اول مهر سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این دانشجویان جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان رشته مورد درخواست، میبایست حداکثر طی دو نیمسال پس از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از رشته دوم دانش آموخته گردند و یا در غیر این صورت از رشته دوم انصراف نمایند. همچنین، سنوات تحصیلی دانشجویان انتقالی از ورود به رشته در دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، میبایست حداکثر ۸ نیمسال باشد و مقایسه میانگین کل با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود و مدرک آن دریافت میشود.

با اعلام دانشگاه الزهرا، دارندگان مدرک معادل کارشناسی و همچنین دارندگان مدارک دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته‌شدگان آزمون های اختصاصی (داخلی)، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی،غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیس‌های بین الملل (خودگردان)، پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به ثبت نام در پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد این دانشگاه نیستند.

با استناد به “آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد شماره ۱۱/۳۰۱۰۴۱ مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۸” وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اتباع غیر ایرانی، دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاه‌های خارجی و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه‌های خارج از کشور اخذ نموده‌اند، مشمول استفاده از تسهیلات آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نمی‌باشند.

مدارک لازم جهت ثبت‌نام متقاضیان، شامل یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت JPG، تصویر کارت ملی به فرمت JPG،تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات )به فرمت JPG، ریز نمرات دوره کارشناسی شامل همه نمرات تا پایان نیمسال ششم است.

دیگر مدرک لازم نیز شامل گواهی مربوط به دارا بودن شرایط معدل و شرایط آموزشی است.

دانشگاه الزهرا اعلام کرد که هزینه ثبت‌نام و بررسی مدارک در هر رشته ۱ میلیون ۲۰۰ هزار ریال است.

متقاضیان تا تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری فرصت دارند نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام کنند و برای ثبت‌نام و ارسال مدارک به نشانی http://edu1.alzahra.ac.ir مراجعه کنند.
منبع: ایسنا

جداول رشته محل های جدید دفترچه راهنمای صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری- مرحلۀ بهمن ماه سال ۱۴۰۰

دانلود جداول رشته محل های جدید (مندرج در اطلاعیۀ مورخ 1400/09/20سازمان سنجش) دفترچه راهنمای صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری- مرحلۀ بهمن ماه سال 1400

مهلت ثبت نام و ویرایش تا 24 آذر ماه است

پرظرفیت ترین رشته های دانشگاهی گروه‌های تجربی، ریاضی و انسانی در انتخاب رشته بدون آزمون سراسری- مرحله بهمن ماه سال ۱۴۰۰

پرظرفیت ترین رشته های دانشگاهی گروه ریاضی ددر انتخاب رشته بدون آزمون سراسری- مرحله بهمن ماه سال 1400

 

پزظرفیت ترین رشته های دانشگاهی گروه تجربی در انتخاب رشته بدون آزمون سراسری- مرحله بهمن ماه سال 1400

پزظرفیت ترین رشته های دانشگاهی گروه تجربی ددر انتخاب رشته بدون آزمون سراسری- مرحله بهمن ماه سال 1400

پزظرفیت ترین رشته های دانشگاهی گروه انسانی در انتخاب رشته بدون آزمون سراسری- مرحله بهمن ماه سال 1400

۱۴ آذر: آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون (بهمن ماه ۱۴۰۰)

طبق اعلام سازمان سنجش ثبت نام  و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش رشته محل هایی که ظرفیت آنها در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسري سال 1400 تکمیل نشده است   از روز يکشنبه 1400/09/14 آغاز و تا روز شنبه 1400/09/20 ادامه خواهد داشت. طبق اعلام سازمان سنجش پذيرش در این مرحله برای نوبت بهمن ماه صورت می‌گیرد.

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی اقتصاد و تجارت بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- ۲۰۲۲

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی اقتصاد و تجارت بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

نمودار توزیع ظرفیت رشته‌های دارای عنوان «مهندسی» در انتخاب رشتۀ سراسری ۱۴۰۰- گروه علوم ریاضی

پر‌ظرفیت‌ترین رشته‌های دانشگاهی در روش پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری ۹۹