بهترین دانشگاه های ایران در رتبه‌بندی جهانی کیو اس (QS) ۲۰۲۵

رتبه جهانی دانشگاه های برتر کشور در حوزه موضوعی مکانیک، هوافضا و ساخت و تولید

رتبه بندی موضوعی سال 2024 QS

رتبه جهانی چهار دانشگاه برتر ایران در مهندسی نفت

رتبه بندی موضوعی سال 2024 QS

رتبه جهانی چهار دانشگاه برتر ایران در مهندسی برق و الکترونیک

رتبه بندی موضوعی سال 2024 QS

رتبه جهانی دانشگاه های برتر ایران در داروسازی

دانشگاه های برتر ایران در حوزه موضوعی علم مواد

رتیه جهانی دانشگاه های ایران در حوزه رشته شیمی بر اساس رتبه بندی QS سال 2024

بهترین دانشگاه های ایران در رشته شیمی

رتبه جهانی دانشگاه های برتر ایران در حوزه ریاضیات

بهترین دانشگاه های ایران در حوزه ریاضیات

رتبه جهانی دو دانشگاه کشور در حوزه موضوعی فیزیولوژی و آناتومی بر اساس رتبه بندی جهانی QS - 2024

بهترین دانشگاه های ایران در حوزه آناتومی و فیزیولوژی