دانشگاه‌های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی سایماگو ۲۰۱۹

دفترچه‌های سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸

اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۸

دفترچه رشته محل های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۹۸

برنامه‌زمان‌بندي آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸