خط مشی

خطِ مشی ما همان روش و منشی است که بعضی از شما در خلال سال‌های تعامل با ما نیکخواهانه و سخاوت‌مندانه استنباط کرده اید و از مسیرهای گوناگون این دریافتِ حسیِ کلی را به ما منتقل کرده‌اید. ما از ابتدا به یک آرمان مشخص و قابل دفاع وفادار مانده‌ایم. هیچگاه توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظری، فنی و الگوریتمیِ پیش از این کسب شده را، حتی اگر وافی به مقصود باشند، کافی ندانسته‌ایم. از همین رو، اصرار داریم که هرماه و هر سال، بی مکث و تردید به این دستاوردها افزوده شود. تدبیر قابیلت‌های مهم و سایر بهینه‌سازی‌های به‌کار‌بسته‌شده، در مسیرِ ورزیدنِ وفادارانۀ همان اصول اولیه است. امیداوریم ذائقۀ مخاطبان ما این قابیلت‌ها را- که انباشت آنها در طول سالیان به تولید اثری آبرومند و دستیاری سودمند انجامیده است- مفید و کارگشا بیابد. از این گذشته، بارها نشان داده‌ایم که پشتیبانی از نرم‌ازفرار و حتی ارائۀ خدمات پشتیبانی فراتر از الگوی کاربری نرم‌افزار را نه با منّت، نه با خلق ناپسند، نه به عنوان یک لطف نامنتَظر، نه با دو دلی و تذبذب، بلکه به مثابۀ فرصت عزیز و خوشایندی می‌دانیم که با ادای دین و حس و احترامِ مقتصی به آن می‌کوشیم سودای بهتر کردن ایام برای دیگری را حقیقی، ملموس و دسترس‌پذیر کنیم. گرچه شاید این الگو که سراسر فراتر از تعهدات معهود و متعارف یک موسسه است، چندان رواج نداشته باشد، هیچ امتناعی از این نداشته‌ایم که با کمک کاربران وفادار خود تجربه‌ای از کار صادقانه خلق کنیم که یادآوری آن در وقتِ کار و وقتِ فراغ با دعا و آرزوی خیر باشد و به بار آورندۀ حس و حالِ خوب و دوست‌داشتنی و امیدوار‌کننده برای ما و شما. گفتن ندارد که آگاهی مخاطبان از ویژگی‌های نرم‌ازفرار و پیش‌شرط‌های حرفه‌ای خرید و کاربری آن شرط قطعی و ضروری حفظ و اعتلای این الگوی خاص از رفتار حرفه‌ای است.