در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل کنید

در طول سال‌های ارایۀ نرم‌ افزار انتخاب رشته فرهیختگان شریف  ارزیابی‌های ما از واقعیتی حکایت می‌کرد که بسیاری از شما، به نحوی، در گفت‌و‌گوهای مختلف به آن اشاره کرده‌اید و یا، با فراوانی کمتر، در بخش بازخوردهای کتبی در نظرسنجی های سالانه از آن سخن گفته‌اید. بیان صاف و سادۀ این واقعیت این است: بخش قابل توجهی از قابلیت های نرم افزار انتخاب رشته یا رغبت‌نما در ازدحام روزهای انتخاب رشته و اضطراب ناشی از کمبود وقت «بلااستفاده» می مانند.
نکتۀ دیگر ضرورت اجتناب از آن پدیده ای است که در زبان فارسی به «روحیۀ دقیقه نودی» شهرت یافته است. اگر اکثر متقاضیان یک خدمت/کالا سفارش آن را به یک روز یا حتی نیم‌روز واحد، آن هم روز یا نیم‌روزی که واپسین مهلت قابل تصور تلقی می شود، واگذار کنند تحقق آرمان حرفه ای ارائۀ خدمات به بهترین شکل ممکن دشوار و مشقت بار خواهد شد. به دلایل پیشگفته و به منظور تحقق‌بخشی به هدف اعلام‌شدۀ ارزش‌آفرینی گسترده تر برای اعضای باشگاه مشتریان امکان «خرید به‌هنگام» نرم افزار انتخاب رشته لایسنس 1402 طراحی شده است. در خرید به‌هنگام اعضای باشگاه مشتریان می‌توانند از تخفیف 5 تا ده درصدی اختصاص یافته به کاربران پبشین بهره برند؛ افزون بر این، به همه کسانی که در طرح خرید به هنگام (26تا 28 تیرماه) مشارکت کنند (صرف‌نظر از این‌که سابقۀ کاربری نرم‌افزار را داشته‌اند یا خیر) 100 تا 150 هزارتومان تخفیف اختصاص خواهد یافت.
این را هم در نظر داشته باشید که احتمالاً همه ما، هر چقدر هم که به اصطلاح «دقیقۀ نودی» باشیم،در طول زندگی مان، دست‌کم یک بار طعم اجرای سرِ صبر و با حوصلۀ کارها و طرح‌هایمان را چشیده ام، طعمی که به نظر نمی رسد ناخوشایند بوده باشد. در عین حال، ما هم مثل شما، انکار نمی کنیم که گاهی همان یکباره و لحظۀ آخر اقدام کردن جذاب و به یاد ماندنی است. ولی تجربه نشان می دهد که در خصوص خرید نرم افزار انتخاب رشته همان اقدام به موقع یا «سر صبر» بهتر جواب می‌دهد؛ به‌ویژه، در این مورد خاص که تخفیف‌ها و مزیت‌ها نیز با آن درآمیخته‌اند.