اطلاعیه سنجش درباره آزمون کاردانی به کارشانسی؛ اعلام رشته محل های جدید

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 و اطلاعيه مورخ 18/3/95 اين سازمان در خصوص تمديد مهلت ثبت‌نام و برخي اصلاحات و اعلام رشته محل‌هاي جديد آزمون مزبور، بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه متقاضيان مي‌رساند، با توجه به درخواست برخي دانشگاه‌ها و مؤسسات  آموزش عالي و تأييد دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، برخي رشته محل‌هاي جديد علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي آزمون فوق‌الذكر و همچنين رشته‌هاي مندرج در اطلاعيه مورخ 95/3/18، به شرح جداول زير درتاریخ 95/3/19 به سازمان واصل شده که مراتب اعلام مي‌گردد.
   لذا متقاضيان لازم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط و همچنين كدرشته محل‌هاي تحصيلي و اين اطلاعيه و اطلاعيه مورخ 95/3/18، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه خود حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ 95/3/23 منحصراً از طريق سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كدرهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز، در صورت تمايل و دارابودن شرایط با توجه به مندرجات اين اطلاعيه و اطلاعيه قبل، مي‌توانند نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي و يا اولويت‌هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق‌الذكر اقدام نمايند.
  211- علمی – کاربردی سرامیک صنعتی
دوره تحصیلی
کدرشته محل
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش نيمسال
جنس پذیرش
توضیحات
اول
دوم
زن
زن
روزانه
5156
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد – امام خميني(ره)
23
مرد
روزانه
5157
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد – امام خميني(ره)
23
مرد
نوبت دوم
5158
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد – امام خميني(ره)
22
مرد
نوبت دوم
5159
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران ميبد – امام خميني(ره)
22
مرد
مواد امتحاني و ضرايب گرايش سراميك صنعتي به شرح ذيل مي‌باشد:
1- رياضي (ضريب 3)، 2- فيزيك حرارت (ضريب 2)، 3- سراميك فيزيكي (ضريب 4)، 4- مجموعه دروس اختصاصي سراميك صنعتي (تجزيه، لعاب و دكوراسيون، تكنولوژي مواد ديرگداز) (ضريب 4).
– ضمناً در اين گرايش دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو نمي‌پذيرد.
502 – آموزش ديني و عربي
روزانه
5160
دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد مدرس سنندج
70
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
503 – آموزش راهنمايي و مشاوره
روزانه
5161
دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد مدرس سنندج
70
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
509 – آموزش و پرورش ابتدايي
روزانه
5162
دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد مدرس سنندج
70
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
510 – تربيت مربي امور تربيتي گرایش عمومي
روزانه
5163
دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيد مدرس سنندج
70
35
35
ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش‌وپرورش
512 – مربيگري ورزشي
روزانه
5164
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
20
مرد
روزانه
5165
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
20
مرد
روزانه
5166
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان – حضرت فاطمه(س)
36
زن
روزانه
5167
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان – حضرت فاطمه(س)
36
زن
روزانه
5168
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
20
زن
روزانه
5169
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
20
زن
روزانه
5170
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
40
مرد
روزانه
5171
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
40
مرد
روزانه
5172
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران – دكتر شريعتي
40
زن
روزانه
5173
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران – دكتر شريعتي
40
زن
نوبت دوم
5174
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
20
مرد
نوبت دوم
5175
آموزشكده فني و حرفه‌اي پسران علي ‌آباد كتول
20
مرد
نوبت دوم
5176
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان – حضرت فاطمه(س)
36
زن
نوبت دوم
5177
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران كرمان – حضرت فاطمه(س)
36
زن
نوبت دوم
5178
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
18
زن
نوبت دوم
5179
آموزشكده فني و حرفه‌اي دختران مشهد
18
زن
نوبت دوم
5180
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
40
مرد
نوبت دوم
5181
دانشكده فني و حرفه‌اي پسران شماره يك كرمان – شهيد چمران
40
مرد
نوبت دوم
5182
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران – دكتر شريعتي
40
زن
نوبت دوم
5183
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران – دكتر شريعتي
40
زن
مواد امتحاني و ضرايب گرايش مربيگري ورزشي به شرح ذيل مي‌باشد:
1- آناتومي و فيزيولوژي انساني، 2- فيزيولوژي ورزشي، 3- سنجش و اندازه‌گيري در تربيت‌بدني، 4- مباني تربيت‌بدني‌، 5- روش‌هاي‌ آموزش تربيت بدني.
– تمامي دروس فوق با ضريب 1 محاسبه خواهد شد.
– ضمناً در اين گرايش دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو نمي‌پذيرد.
* پذيرش دانشجو در اين گرايش‌ نيز به مانند ساير گرايش‌هاي رشته علوم ورزشي به روش متمركز و بدون آزمون عملي انجام خواهد شد.وپذیرفته شدگان باید دارای شرایط ذیل باشنددرغیر اینصورت قبولی آنان لغوخواهد شد.
1- حداقل‌ طول‌ قد براي ‌برادران‌ 165 سانتيمتر به‌ بالا و براي‌ خواهران‌ 158 سانتيمتر به‌ بالا. 2- قهرمانان‌ تيم‌ ملي‌ در مورد مذكور (قد) مستثني مي‌باشند. 3- حداقل‌ ديد چشم 7/10 (هفت دهم). 4- داشتن سلامت جسماني و ارائه گواهي تندرستي (سلامت كامل جسماني بخصوص از سلامت قلبي و ريه).
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید