رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی تایمز آسیایی ۲۰۲۲

برترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی تایمز آسیایی 2022

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – رتبه در آسیا 57

2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان- رتبه در آسیا 64

3- دانشگاه علوم پزشکی مازندران – رتبه در آسیا 68

4- دانشگاه صنعتی شریف – رتبه در آسیا 70

5- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – رتبه در آسیا 90

6- دانشگاه علم و صنعت- رتبه در آسیا 96

7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – رتبه در آسیا 106

8- دانشگاه علوم پزشکی ایران- رتبه در آسیا 109

9- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – رتبه در آسیا 115

10- دانشگاه صنعتی شیراز – رتبه در  آسیا 120

11- دانشگته کاشان – رتبه در آسیا 125

12- دانشگاه محقق اردبیلی – رتبه در آسیا 125

13 دانشگاه علوم پزشکی تهران- رتبه در آسیا 135

14- دانشگاه تبریز- رتبه در آسیا 136

15- دانشگاه علوم پزشکی کاشان – رتبه در آسیا 145

16- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- رتبه در آسیا 147

17- دانشگاه کردستان – رتبه  در آسیا 155

18 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – رتبه در آسیا 159

19- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رتبه  در آسیا171

20- دانشگاه صنعتی سهند – رتبه در آسیا 171

21- دانشگاه علوم پزشکیجندی شاپور اهواز – رتبه در آسیا 173

22- دانشگاه صنعتی اصفهان- رتبه در آسیا 177

23 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – رتبه در آسیا 185

24- دانشگاه علوم پزشکی کرمان – رتبه در آسیا 200

25- دانشگاه شهید بهشتی – رتبه در آسیا 200

26- دانشگاه یاسوج – رتبه در آسیا 250- 200

27- دانشگاه علوم پزشکی اقغهان- رتبه در آسیا 300- 251

28- دانشگاه صنعتی طوسی- رتبه در آسیا 300- 251

29- دانشگاه مراغه – رتبه در آسیا 300- 251

30- دانشگاه شهید چمران اهواز- رتبه در آسیا 300- 251

31- دانشگاه صنعتی شاهرود – رتبه در آسیا 300- 251

32- دانشگاه شیراز- رتبه در آسیا 300- 251

33- دانشگاه  علوم پزشکی شیراز- رتبه در آسیا 300- 251

34- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- رتبه در آسیا 300- 251

35- دانشگاه تهران- رتبه در آسیا 300- 251

36- دانشگاه فردوسی مشهد- رتبه در آسیا 350- 301

37- دانشگاه گیلان – رتبه در آسیا 350- 301

38- دانشگاه لرستان- رتبه در آسیا 350- 301

39- دانشگاه مازندران- رتبه در آسیا 350- 301

40- دانشگاه شهرکرد- رتبه در آسیا 350- 301

41- دانشگاه سمنان- رتبه در آسیا 400- 351

42- دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی- رتبه در آسیا 400- 351

43- دانشگاه ارومیه- رتبه در آسیا 400- 351

44- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- رتبه در آسیا 400- 351

45- دانشگاه اراک- رتبه در آسیا 500- 401
46- دانشگاه بوعلی سینا- رتبه در آسیا 500- 401

47- دانشگاه دامغان- رتبه در آسیا 500- 401

48- دانشگاه حکیم سبزواری- رتبه در آسیا 500- 401

49- دانشگاه خوارزمی- رتبه در آسیا 500- 401

50- دانشگاه خلیج فارس- رتبه در آسیا 500- 401

51- دانشگاه رازی- رتبه در آسیا 500- 401

52- دانشگاه شاهد- رتبه در آسیا 500- 401

53- دانشگاه شهید باهنر کرمان- رتبه در آسیا 500- 401

54- دانشگاه یزد- رتبه در آسیا 500- 401

55- دانشگاه الزهرا- رتبه در آسیا 501+

56- دانشگاه بیرجند- رتبه در آسیا 501+

57- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- رتبه در آسیا 501+

58- دانشگاه سیستان و بلوچستان- رتبه در آسیا 501+

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید