رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور سال 94-1393 به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
2دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
3دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
4دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
5دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
7دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
8دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
9دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج)
10دانشگاه علوم پزشکي کرمان
11دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
12دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
13دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان
14دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
15دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
16دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل
17دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
18دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
19دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
20دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
21دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
22دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان
23دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک
24دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
25دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
26دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان
27دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
28دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
29دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز
30دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
31دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
32دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
33دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا
34دانشگاه علوم پزشکي گناباد
35دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت
36دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید