رشته های که در روش پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد – ۹۵ در یک یا دو واحد دانشگاهی ارائه شده اند

رشته و گرایش محل دانشگاهی مجموعه آموزشی
ايمني صنعتي واحد شيراز گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
ايمني صنعتي واحد دهاقان گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
آمار و سنجش آموزشي واحد گناباد گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
طراحي و مهندسي پتروشيمي واحد گچساران گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
طراحي و مهندسي پتروشيمي واحد قوچان گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
علوم مهندسي واحد جهرم گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
علوم مهندسي واحد قزوين گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
فناوري صدا واحد تهران مرکزي گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
کاربردي مخابرات گرايش انتقال واحد تويسرکان گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي اپتيک و ليزر – ليزر واحد شهرضا گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي اپتيک و ليزر – ليزر واحد مرودشت گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي بهره برداري راه آهن واحد شيراز گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي توليد آهن و فولاد واحد ساوه گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي خط و سازه هاي ريلي واحد شبستر گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي خودرو واحد شهرضا گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي خوردگي و حفاظت مواد واحد مرودشت گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي دريا واحد دلوار گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي دريا- دريانوردي واحد جزيره خارک گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي صنايع شيميايي معدني واحد شهرضا گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي علمي – کاربردي برق – شبکه هاي انتقال و توزيع واحد علي آبادکتول گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي علمي – کاربردي مکانيک – نيروگاه واحد گناباد گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
مهندسي ماشين آلات دريايي واحد جزيره خارک گروه یک – ریاضی و فنی مهندسی
بهداشت مواد غذايي واحد کرج گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
بهداشت مواد غذايي واحد شبستر گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زراعت و اصلاح نباتات – اصلاح نباتات واحد سبزوار گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي – دبيري واحد جهرم گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي واحد قم گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي واحد دهدشت گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي- بيوفيزيک واحد مشهد گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
زيست شناسي سلولي و مولکولي- بيوفيزيک واحد ورامين گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
شيلات – فرآوري محصولات شيلاتي واحد ورامين گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
شيلات – فرآوري محصولات شيلاتي واحد بابل گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
علوم اسب و اسبداري واحد شهرکرد گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
مهندسي تکنولوژي بسته بندي – کشاورزي واحد بوئين زهرا گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
مهندسي کشاورزي – علوم باغباني – توليدات گلخانه اي واحد اصفهان(خوراسگان) گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
مهندسي کشاورزي – علوم دامي – نشخوارکنندگان واحد فردوس گروه دو – علوم تجربی ، کشاورزی و دامپزشکی
ادبيات داستاني واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
اقتصاد اسلامي واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
ايران شناسي واحد شبستر گروه سه- علوم انسانی
بانکداري اسلامي واحد سبزوار گروه سه- علوم انسانی
بانکداري اسلامي واحد شاهين دژ گروه سه- علوم انسانی
تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي واحد بروجرد گروه سه- علوم انسانی
تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي واحد بهبهان گروه سه- علوم انسانی
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري واحد رشت گروه سه- علوم انسانی
جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي واحد رشت گروه سه- علوم انسانی
علوم اجتماعي – ارتباطات اجتماعي واحد تربت جام گروه سه- علوم انسانی
علوم اجتماعي – ارتباطات اجتماعي واحد تهران شرق گروه سه- علوم انسانی
علوم ارتباطات اجتماعي واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
علوم اسلامي رشته زبان و ادبيات فارسي واحد ميبد گروه سه- علوم انسانی
علوم اقتصادي – اقتصاد کشاورزي واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
علوم اقتصادي – اقتصاد کشاورزي واحد قائم شهر گروه سه- علوم انسانی
علوم تربيتي واحد اميديه گروه سه- علوم انسانی
علوم تربيتي واحد نقده گروه سه- علوم انسانی
علوم حديث واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
علوم قرآني ـ علوم قرآن مجيد واحد ساري گروه سه- علوم انسانی
علوم و معارف دفاع مقدس واحد سمنان گروه سه- علوم انسانی
علوم و معارف قرآن واحد تهران شمال گروه سه- علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامي – فقه و حقوق شافعي واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و عرفان اسلامي واحد تهران شمال گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و عرفان اسلامي واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامي واحد بندرعباس گروه سه- علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامي واحد دامغان گروه سه- علوم انسانی
مترجمي زبان عربي واحد آبادان گروه سه- علوم انسانی
مترجمي زبان عربي واحد بابل گروه سه- علوم انسانی
مددکاري اجتماعي واحد تهران مرکزي گروه سه- علوم انسانی
مددکاري اجتماعي واحد خميني شهر گروه سه- علوم انسانی
مديريت بازاريابي واحد لاهيجان گروه سه- علوم انسانی
مديريت صنايع مبلمان و دکوراسيون واحد علوم و تحقيقات گروه سه- علوم انسانی
مديريت کسب و کارهاي کوچک واحد دولت‌آباد گروه سه- علوم انسانی
مديريت کسب و کارهاي کوچک واحد هادي شهر گروه سه- علوم انسانی
مديريت هتلداري واحد امارات متحده عربي گروه سه- علوم انسانی
مديريت و بازرگاني دريايي واحد جزيره خارک گروه سه- علوم انسانی
مديريت وکميسردريايي واحد جزيره خارک گروه سه- علوم انسانی
مربيگري ورزشي – مربيگري فعاليت بدني و تندرستي واحد جلفا گروه سه- علوم انسانی
مربيگري ورزشي – مربيگري ورزش واحد جلفا گروه سه- علوم انسانی
معارف قرآن کريم واحد بوئين زهرا گروه سه- علوم انسانی
طراحي پارچه واحد اراک گروه چهار- هنر
طراحي پارچه واحد بيرجند گروه چهار- هنر
طراحي پارچه و لباس – طراحي چاپ پارچه واحد يزد گروه چهار- هنر
طراحي لباس واحد کاشان گروه چهار- هنر
طراحي لباس واحد تهران جنوب گروه چهار- هنر
مرمت و احيا بناهاي تاريخي واحد سمنان گروه چهار- هنر
نمايش – صحنه آرايي واحد تهران مرکزي گروه چهار- هنر
نمايش – صحنه آرايي واحد تنکابن گروه چهار- هنر
نمايش – نمايش عروسکي واحد تنکابن گروه چهار- هنر
نوازندگي موسيقي ايراني واحد لاهيجان گروه چهار- هنر
تربيت مترجم زبان ايتاليايي واحد تهران شمال گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان اسپانيايي واحد تهران شمال گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان آلماني واحد تهران مرکزي گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان روسي واحد تهران شمال گروه پنج – زبانهای خارجی
زبان وادبيات ارمني واحد تهران مرکزي گروه پنج – زبانهای خارجی
مترجمي زبان آلماني واحد تهران مرکزي گروه پنج – زبانهای خارجی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید