فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، نظام قدیم

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1398، نظام قدیم

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2) 1/220 دوم 94 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3) 1/249 سوم 95 کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی 1/283 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) 2/249 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی) 4/249 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) 3/249 سوم 95 کلیه رشته­ ها )غیر از علوم انسانی(
2- عربی عربی 2 (غیر از علوم انسانی) 1/224 دوم 94 کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 2 ( علوم انسانی) 2/224 دوم 94 مخصوص علوم انسانی
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) 1/254 سوم 95 کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 3 (علوم انسانی) 2/254 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
3- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی) 222 دوم 94 کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی) 251 سوم 95 کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی) 1/285 پیش­دانشگاهی 96 کلیه رشته­ ها
4- زبان انگلیسی انگلیسی 3 1/252 سوم 95 کلیه رشته ­ها
انگلیسی 1 و 2 1/284 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته­ ها

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- ریاضیات هندسه 1 2/233 دوم 94
آمار و مدلسازی 3/234 دوم 94
هندسه 2 4/258 سوم 95
ریاضیات 2 2/234 دوم 94
حسابان 1/258 سوم 95
جبر و احتمال 2/258 سوم 95
هندسه تحلیلی و جبر خطی 1/294 پیش دانشگاهی 96
حساب دیفرانسیل و انتگرال 1/295 پیش دانشگاهی 96
ریاضیات گسسته 1/296 پیش دانشگاهی 96
2- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 2/206 اول 93
فیزیک 2 و آزمایشگاه 2/226 دوم 94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) 4/256 سوم 95
فیزیک (ویژه ریاضی) 2/293 پیش دانشگاهی 96
3- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 94
شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 95
شیمی 1/289 پیش دانشگاهی 96

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- زمین­شناسی زمین شناسی 1/262 سوم 95
علوم زمین 1/291 پیش دانشگاهی 96
2- ریاضیات هندسه 1 2/233 دوم 94
ریاضیات 2 2/234 دوم 94
آمار و مدلسازی 5/258 سوم 95
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 3/258 سوم 95
ریاضیات عمومی 1 و 2 1/292 پیش دانشگاهی 96
3- زیست شناسی زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 1/231 دوم 94
زیست­ شناسی و آزمایشگاه 2 1/261 سوم 95
زیست­شناسی 2/290 پیش دانشگاهی 96
4- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 2/206 اول 93
فیزیک 2 و آزمایشگاه 2/226 دوم 94
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) 3/256 سوم 95
فیزیک (علوم تجربی) 1/288 پیش دانشگاهی 96
5- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 94
شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 95
شیمی 1/289 پیش­دانشگاهی 96

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- ریاضیات ریاضیات 1 1/211 اول 93
آمار و مدلسازی 3/234 دوم 94
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) 6/258 سوم 95
ریاضی پایه 2/292 پیش دانشگاهی 96
2- اقتصاد اقتصاد 1/240 دوم 94
3- زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 1/246 دوم 94
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 1/276 سوم 95
آرایه­های ادبی 1/280 سوم 95
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 4/283 پیش دانشگاهی 96
4- زبان عربی عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 2/224 دوم 94
عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 2/254 سوم 95
عربی 1/316 پیش دانشگاهی 96
5- تاریخ تاریخ ایران و جهان 1 4/235 دوم 94
تاریخ ایران و جهان 2 3/271 سوم 95
تاریخ شناسی 1/302 پیش دانشگاهی 96
6- جغرافیا جغرافیای 1 2/225 دوم 94
جغرافیای 2 4/271 سوم 95
جغرافیا 2/297 پیش دانشگاهی 96
7- علوم اجتماعی جامعه­شناسی 1 1/243 دوم 94
جامعه شناسی 2 1/281 سوم 95
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی) 1/300 پیش دانشگاهی 96
8- فلسفه فلسفه 1/277 سوم 95
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 1/317 پیش دانشگاهی 96
9- منطق منطق 277 سوم 95
10- روان­شناسی روان­شناسی 1/268 سوم 95
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید