آخرین فهرست رشته های مورد تأیید شرکت در آزمون دوره هاي تخصصی داروسازی

استخراج شده از اطلاعیه مربوطه

رشته کنترل دارو دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته فارماسیوتیكس دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازی )
رشته سم شناسی دكتري عمومي داروسازي و پزشكي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، دكتري عمومي دندانپزشكي، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و كارشناسي ارشد در رشته هاي بيوشيمي باليني، بيوشيمي، زيست شناسي (گرايشهاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك، ميكروبيولوژي، زيست فناوري)، داروسازي، سم شناسي، داروشناسي
رشته داروسازی سنتی دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته  داروسازی  هسته ای دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشد در تمام گرايشهاي شيمي، مهندسي شيمي، بيوشيمي، ايمونولوژي، داروشناسي، سم شناسي، كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته بیوتكنولوژی دارویی دكتري عمومي داروسازي و پزشكي وكارشناسي ارشد رشته هاي: زيست فنآوري دارويي، زيست فنآوري پزشكي ( بيوتكنولوژي پزشكي )، مهندسي شيمي ، بيوشيمي، زيست شناسي، ميكروب شناسي، نانوتكنولوژي پزشكي و نانوتكنولوژي دارويي، زيست فناوري ميكروبي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته  اقتصاد و مدیریت دارو دكتري عمومي در رشته هاي پزشكي و داروسازي و دامپزشكي، كارشناسي ارشد ناپيوسته اقتصاد و اقتصاد بهداشت و ارزيابي فناوري سلامت و مديريت خدمات بهداشتي و درماني و نظارت بر امور دارويي وكارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته فارماکوگنوزی دكتري عمومي داروسازي و پزشكي، كارشناسي ارشد رشته فيتوشيمي و كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته شیمی دارویی دكتري عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد شيمي آلي ،شيمي تجزيه، شيمي دارويي كارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته داروسازی بالینی دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته نانوفناوری دارویی دكتري عمومي داروسازي و پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي و دكتري علوم آزمايشگاهي
كارشناسي ارشد: نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي( كليه گرايش ها)، نانوتكنولوژي پزشكي زيست فنآوري پزشكي، فارماكولوژي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه ، علوم بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك ،مهندسي ژنتيك، زيست شناسي ( گرايش علوم سلولي- مولكولي، ميكروبيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، ژنتيك)، ميكروب شناسي پزشكي ،مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها) شيمي ( كليه گرايش ها) ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و بيوانفورماتيك وكارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
رشته زیست مواد دارویی دكتري عمومي داروسازي و پزشكي و دندانپزشكي و دامپزشكي
كارشناسي ارشد زيست فن آوري پزشكي، نانوفناوري پزشكي، پليمر، زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك پزشكي، بيوفيزيك و بيوشيمي باليني، بيوفيزيك و بيوشيمي پايه، كليه گرايشهاي شيمي، مهندسي داروسازي، مهندسي پزشكي، مهندسي بافت و زيست مواد و كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته
داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید