رشته محل های بدون آزمون دوره های روزانه و نوبت دوم (گروه آزمایشی ریاضی و فنی ۱۳۹۵)

نام رشته گرایش نام دانشگاه دوره
آمار و کاربردها دانشگاه بجنورد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بجنورد روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قاینات روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه
علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قاینات شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه بیرجند روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بیرجند روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه بیرجند شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه بیرجند شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) روزانه
کاردان فنی برق گرایش الکترونیک دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) شبانه
کاردان فنی برق  گرایش قدرت دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) شبانه
کاردان فنی معدن گرایش استخراج معدن دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) روزانه
کاردان فنی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) روزانه
کاردان فنی خط وابنیه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) شبانه
کاردانی علمی – کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه تربت حیدریه روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه روزانه
کاردانی علمی – کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه تربت حیدریه شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه جهرم روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه جیرفت شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه دامغان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه دامغان روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه دامغان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه دامغان شبانه
فیزیک دانشگاه دامغان شبانه
فیزیک مهندسی دانشگاه دامغان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه زابل روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه زابل روزانه
فیزیک دانشگاه زابل روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه زابل شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه زابل شبانه
علوم و مهندسی آب دانشگاه زابل شبانه
فیزیک دانشگاه زابل شبانه
کاردان فنی عمران گرایش نقشه برداری دانشگاه زابل شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه سمنان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه سمنان شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهرکرد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهرکرد شبانه
علوم مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه
علوم مهندسی دانشگاه صنعتی بیرجند شبانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی سهند  تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعتی سهند  تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) شبانه
کاردانی فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی سهند  تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی سیرجان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
علوم مهندسی دانشگاه صنعتی سیرجان شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شاهرود شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه فسا شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه فسا شبانه
علوم مهندسی دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) روزانه
علوم مهندسی دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) شبانه
مهندسی صنایع دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) شبانه
مهندسی کامپیوتر دانشگاه فناوریهای نوین حضرت زینب (س) – سبزوار (ویژه خواهران) شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
علوم مهندسی دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه گنبد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه گنبد روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه گنبد روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ملایر شبانه
فیزیک دانشگاه ملایر شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه نیشابور روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه نیشابور روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه نیشابور شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه نیشابور شبانه
فیزیک دانشگاه نیشابور شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
علوم کامپیوتر دانشگاه ولایت – ایرانشهر روزانه
آمار و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
علوم کامپیوتر دانشگاه ولایت – ایرانشهر شبانه
آمار و کاربردها دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
ریاضیات و کاربردها دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان شبانه
کاردانی تکنولوژی آبیاری آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – کرج شبانه
کاردانی علمی – کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – کرج شبانه
علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام شبانه
کاردانی معماری مجتمع اموزش عالی زرند شبانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم روزانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم روزانه
کاردان فنی مکانیک گرایش جوشکاری مجتمع آموزش عالی بم روزانه
کاردان فنی مکانیک گرایش ماشین ابزار مجتمع آموزش عالی بم روزانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم شبانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی بم شبانه
علوم کامپیوتر مجتمع آموزش عالی بم شبانه
کاردان فنی مکانیک گرایش جوشکاری مجتمع آموزش عالی بم شبانه
کاردان فنی مکانیک گرایش ماشین ابزار مجتمع آموزش عالی بم شبانه
مهندسی کامپیوتر مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
علوم مهندسی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
کاردان فنی مکانیک گرایش ساخت و تولید مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
کاردان فنی مواد گرایش ریخته گری مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
علوم مهندسی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شبانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
آمار و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
ریاضیات و کاربردها مجتمع آموزش عالی گناباد شبانه
آمار و کاربردها مرکز آموزش عالی اقلید روزانه
ریاضیات و کاربردها مرکز آموزش عالی اقلید روزانه
ریاضیات و کاربردها مرکز آموزش عالی شهرضا روزانه
علوم کامپیوتر مرکز آموزش عالی کاشمر روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرکز آموزش عالی ممسنی روزانه
کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر مرکز آموزش عالی ممسنی شبانه
علوم ورزشی دانشگاه اراک شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ایلام شبانه
علوم ورزشی دانشگاه بیرجند شبانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه جیرفت شبانه
علوم ورزشی دانشگاه رازی – کرمانشاه شبانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل روزانه
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه زابل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی ایلام) شبانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) روزانه
علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  سازمان اوقاف و امور خیریه  قم (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی خمین) شبانه
علوم ورزشی دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه گنبد روزانه
علوم ورزشی دانشگاه لرستان  خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) روزانه
علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل شبانه
علوم ورزشی دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان روزانه
علوم ورزشی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس شبانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) روزانه
علوم ورزشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه – نهاوند (ویژه خواهران) شبانه
اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان روزانه
اقتصاد کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان شبانه
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید