فهرست رشته‌های قابل‌انتخاب از سایر گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی (۱۳۹۷)

ویژه‌ روش پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی

ردیف نام رشته
۱ ادیان و عرفان
۲ اقیانوس شناسی
۳ باستان شناسی
۴ برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
۵ تاریخ
۶ تاریخ تمدن ملل اسلامی
۷ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
۸ جامعه شناسی
۹ جغرافیا
۱۰ حقوق
۱۱ روابط عمومی
۱۲ روزنامه نگاری
۱۳ زبان و ادبیات فارسی
۱۴ زمین شناسی
۱۵ زیست شناسی جانوری
۱۶ زیست شناسی دریا
۱۷ زیست شناسی گیاهی
۱۸ زیست فناوری
۱۹ علوم دامی
۲۰ علوم سیاسی
۲۱ علوم قضایی
۲۲ علوم و مهندسی باغبانی
۲۳ علوم و مهندسی جنگل
۲۴ علوم و مهندسی خاک
۲۵ علوم و مهندسی شیلات
۲۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی
۲۷ علوم و مهندسی محیط زیست
۲۸ فرهنگ و معارف اسلامی
۲۹ فلسفه
۳۰ مترجمی زبان عربی
۳۱ مشاوره
۳۲ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
۳۳ مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی
۳۴ مهندسی صنایع مبلمان
۳۵ مهندسی طبیعت
۳۶ مهندسی فضای سبز
۳۷ کاردانی اشتغال
۳۸ کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
۳۹ کاردانی امور اراضی
۴۰ کاردانی امور زراعی وباغی
۴۱ کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
۴۲ کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
۴۳ کاردانی تکنولوژی محیط زیست
۴۴ کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
۴۵ کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
۴۶ کاردانی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر
۴۷ کاردانی تولید و فرآوری خرما
۴۸ کاردانی حقوق قضایی
۴۹ کاردانی روابط کار
۵۰ کاردانی شیمی آزمایشگاهی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید