سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی

نام درس پایه
ریاضی عمومی (1) 3
ریاضی عمومی (2) 3
فیزیک (1) 3
آزمایشگاه فیزیک (1) 1
فیزیک (2) 3
آزمایشگاه فیزیک (2) 1
شیمی عمومی 3
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
معادالت دیفرانسیل 3
مبانی برنامه سازی کامپیوتر 3
محاسبات عددی 2
آمار و احتماالت مهندسی 3
مبانی اقتصاد 3
اقتصادسنجی 3
نام درس اصلی
استاتیک 3
مقاومت مصالح و علم مواد 3
ترمودینامیک مهندسی (1) 3
ترمودینامیک مهندسی (2) 3
مکانیک سیاالت 3
آزمایشگاه مکانیک سیاالت 1
انتقال حرارت 3
آزمایشگاه انتقال حرارت 1
سیستمهای انرژی الکتریکی (1) 3
سیستمهای انرژی الکتریکی (2) 3
آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی 1
کنترل 3
آزمایشگاه کنترل 1
ریاضی مهندسی 3
برنامه ریزی ریاضی 3
مبانی تحلیل سیستمهای انرژی 3
مبانی انرژیهای تجدیدپذیر 3
اقتصاد انرژی 3
تبدیل انرژی 3
ممیزی انرژی 3
آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
مبانی انتگراسیون فرآیند 3
آثار زیست محیطی انرژی 3
نقشه کشی صنعتی 2
زبان تخصصی 2
نام درس اختیاری
انرژی خورشید 3
انرژی باد 3
انرژی زیست توده 3
مبانی انرژی هستهای 3
اصول کار نیروگاههای آبی 3
فناوری هیدروژن و پیل سوختی 3
انرژی زمین گرمایی 3
مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 3
اصول کار نیروگاههای حرارتی 3
سیستمهای تولید هم زمان 3
اصول کارایی انرژی 3
مبانی سیاستگذاری انرژی 3
مقدمهای بر تحلیل اکسرژی 3
مهندسی فرآورش، انتقال و توزیع نفت و گاز 3
مباحث ویژه مهندسی انرژی 3
آزمایشگاه سیستمهای خورشیدی 1
آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی 1
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید