پاسخ پرسش‌های سه‌گانۀ پیامکی

از همۀ کاربران ارجمندی که در پاسخگویی به پرسش‌ها شرکت کردند، سپاسگزاری می‌کنیم. از آنجا که پاسخ‌های ارسال شده به پرسش‌های یک و دو کاملا متناظر با پاسخ مد‌نظر نبوده است، آن دسته از کارشناسان ارجمند که پاسخ پیشنهادی‌شان تا حد قابل قبولی با پاسخ طراحی‌شده تناسب داشته است، به عنوان دریافت‌کنندگان هدیۀ ناقابل معرفی شده‌اند. در خصوص پرسش سوم – که کانون توجه آن کاربری نرم‌افزار بوده است – صرفاً یکی از پاسخ‌ها با پاسخ درست مطابقت کامل داشت و در سایر پاسخ‌ها احتمالاً به دلیل ضیق وقت پاره‌ای موارد مغفول مانده بود.
مجدداً از سایر کاربران محترمی که پاسخ پیشنهادی‌شان را ارسال کرده‌اند سپاسگزاری می‌کنیم و امیدوارم در موارد آنی نیز کماکان ما را از نظرات ارزشمندشان بهره‌مند سازند. به این کاربران فعال و خلاق و سایر کاربران ارجمند پیشنهاد می‌کنیم در نظرخواهی برخط الگوهای کاربری نرم افزار شرکت کنند. (به منظور شرکت در نظرخواهی از اینجا اقدام کنید) به 20 نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه هدایایی اعطا خواهد شد.
اسامی کاربران ارجمندی که مشمول اعطای هدایای ناقابل هستند:
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند لطفی زاده- موبایل نوکیا
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند رسولی- فلش 8 گیگ
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند کاظمی- فلش 8 گیگ
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند شرفی زادگان- فلش 8 گیگ
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند نظامی- فلش 8 گیگ
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند حقیقی- فلش 8 گیگ
مشاور/کارشناس/کاربر ارجمند سمندری- فلش 8 گیگ

[پرسش ۱]: کدام‌یک از مشاغل زیر در آینده احتمالاً رشدِ افزون‌تری خواهند داشت؟ ترتیب رشد احتمالیِ این مشاغل چگونه است؟ الف- تصویربرداری پزشکی؛ ب- پزشکی عمومی؛ ج- داروسازی؛ د- فیزیوتراپی. حتی‌الامکان دلایل ترتیب پیشنهادی را توضیح دهید.

به نظر می‌رسد میزان رشد اقبال به رشته‌های فهرست‌شده در پرسش فوق یکسان نباشد. برخی از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که «تصویرپردازی پزشکی» شتاب رشد افزون‌تری دارد. این سخن به معنای نفی رشد سایر مشاغل موضوع سخن نیست. در پرسش مزبور کانون توجه «سرعت رشد» است. افزایش چشمگیر نقش فناوری‌های نوین تصویربرداری پزشکی در تشخیص افتراقی بیماری‌ها، گسترش دسترسی عمومی به منابع دانش از قبیلِ مقالات علمی و نتایج واپسین پژوهشها، افزایش بهره‌گیری ازمشاوران پزشکی بر خط و نرم‌افزارهای تحلیلی پزشکی در آیندۀ نه چندان دور، ممکن است تا اندازه‌ای کارکردهای متداول پزشکی عمومی را  متاثر سازد. با این حال،  تخصص‌های متنوع پزشکی تا اندازه‌ای از این کندتر شدن شتاب رشد مصون می‌مانند.

فیزیوتراپی نیز شتاب رشد قابل اعتنایی خواهد داشت؛ صرف‌نظر از کم‌تحرکی مشهود در جوامع کنونی و آسیب‌های ناشی از حوادثی که در تعامل انسان با مصنوعات مدرن – از قبیل خودرو- رخ می‌دهد، مهم‌ترین عامل این رشد اقبال را می‌توان افزایش طول عمر انسان دانست. در حال حاضر نیز میانگین سنّ امید به زندگی در ایران و جهان در قیاس با 50 سال گذشته افزاش یافته است. در دهه‌های آینده، چنانچه این روند افزایشی تثبیت شود و حتی به افزایش میانگین طول عمر در قیاس با حال حاضر منجر گردد، بر شمار افراد سالمند افزوده خواهد شد. این افراد سالمند ناگزیر به منظور بهبود کیفیت زیستی نیاز به خدمات فیزیوتراپی دارند. به این ترتیب، احتمالاً بازار کار فیزیوتراپی در قیاس با گذشته با شتاب افزون‌تری رشد خواهد کرد.

به این ترتیب احتمالا تریب رشد اقبال در آینده به مشاغل مزبور به قرار زیر خواهد بود:
الف: تصویر برداری پزشکی و فیزیوتراپی
ب: داروسازی
ج: پزشکی عمومی

[پرسش ۲]: رشته های زیر را بر اساس ترتیب اهمیت دانش شیمی در آنها مرتب کنید: الف-مهندسی مواد، ب-مهندسی معدن، ج-مهندسی پزشکی، د-مهندسی انرژی، ه-مهنددسی خودرو، و-کاردان کشاورزی.

اهمیت نقش دانش شیمی در مشاغل مزبور در برخی منابع پرارجاع به ترتیب زیر تلقی می‌شود:
مهندسی مواد، مهندسی پزشکی و تکنسین کشاورزی، مهندسی خودرو، مهندسی انرژی، مهندسی معدن.
با این حال، این ترتیب به معنای اختلاف چشمگیر نقش دانش شیمی در حوزه‌های شغلی فوق نیست. افزون بر این، در هیچ‌یک از مشاغل فهرست‌شده دانش شیمی کم‌اهمیت نیست؛ گرچه اهمیت این دانش در مهندسی مواد فاصله‌ای قابل اعتنا با سایر موارد دارد. از نظر دور ندارید که «اهمیت یک دانش» با «سطح دانش مورد نیاز» متفاوت است. برای نمونه آگاهی به دانش زبانی هم برای شاعر مهم است هم برای کارشناس یا تحلیلگر رسانه‌ای. به بیان دیگر اهمیت دانش مزبور در هر دو حوزه شغلی تقریبا یکسان است. با این حال سطح دانش مورد نیاز برای هر یک از دو حرفه متفاوت است. به تعبیر دقیق‌تر، یک شاعر موفق در قیاس با یک کارشناس رسانه‌ایِ موفق به سطح بالاتری از دانش زبانی نیاز دارد.

[پرسش ۳]:
الف: در صفحۀ تعیین اولویت‌های نرم‌افزار پنج اولویت اول شهری چه بوده است؟ ب: پنج اولویت رشته‌ای به ترتیب چه بوده است؟ ج: در صفحۀ تنظیمات اولویت‌بندی از بین گزینه‌های شهر‌محور، رشته‌محور و اهمیت یکسان کدام‌ انتخاب شده است؟ د: در ارزش‌گذاری دورۀ شبانه در تعیین اولویت کدام گزینه در نرم‌افزار انتخاب شده است؟

[الف]: ۱- اصفهان ۲- اهواز ۳- مشهد ۴- شیراز ۵- کرمان
[ب]: ۱- مهندسی پزشکی ۲- مهندسی صنایع ۳- مهندسی کامپیوتر ۴- مهندسی برق ۵- مهندسی عمران
[ج]: اهمیت یکسان
[د]: خودکار

ردیف نام رشته نام دانشگاه نوع
1 مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه
2 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
3 مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان شبانه
4 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
5 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان روزانه
6 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز روزانه
7 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران – اهواز روزانه
8 مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
9 مهندسی برق دانشگاه اصفهان روزانه
10 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان شبانه
11 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه
12 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز روزانه
13 مهندسی برق دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) روزانه
14 مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
15 مهندسی برق دانشگاه شهید چمران – اهواز روزانه
16 مهندسی برق دانشگاه اصفهان شبانه
17 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
18 مهندسی عمران دانشگاه اصفهان روزانه
19 مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
20 مهندسی برق دانشگاه شیراز روزانه
21 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز روزانه
22 مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
23 مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
24 مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران – اهواز روزانه
25 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
26 مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
27 مهندسی عمران دانشگاه شیراز روزانه
28 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
29 مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
30 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
31 مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد روزانه
32 مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
33 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
34 مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد شبانه
35 مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه
36 مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
37 مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر – کرمان شبانه