دریافت‌کنندگان جایزۀ پاسخ به پرسش‌ تخصصی انتخاب رشته‌ای (گرامی‌داشت روز مشاور)

سلام و احترام ضمن سپاسگزاری جدی از یکایک کارشناسان گرانقدری که با شرکت در این طرح به آن رونق بخشیدند، اسامی دریافت‌کنندگان هدیه‌ی پاسخ به پرسش‌ تخصصی انتخاب‌رشته‌ای به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است؛ تا پایان اردیبهشت‌ماه با برندگان برای تقدیم هدیه هماهنگی خواهد شد: ۱- سرکار خانم بهبهانی ۲- جناب آقای خشنود ۳- جناب آقای شیخی ۴- جناب آقای قنواتی ۵- جناب آقای محمدی