دریافت‌کنندگان جایزۀ پاسخ به پرسش‌های تخصصی انتخاب رشته ای

کاربر ارجمند نرم‌افزار فرهیختگان شریف
سلام و احترام

با توجه به استقبال عالی کاربران شمارِ دریافت‌کنندگان جایزه 22 نفر افزایش یاقت؛ ضمن سپاسگزاری جدی از یکایک کارشناسان گرانقدری که با شرکت در این طرح به آن رونق بخشیدند، اسامی دریافت‌کنندگان هدیه‌ی پاسخ به پرسش‌های تخصصی انتخاب‌رشته‌ای به ترتیب حروف الفبابه شرح زیر است؛ تا پایان مهرماه با برندگان برای تقدیم هدیه هماهنگی خواهد شد:

چناب آقای اسدی

جناب آقای اسفندیاری

جناب آقای پابرچا

جناب آقای جاج سعیدی

جناب آقای درآسیابی

جناب آقای سجادیان

جناب آقای شارقی

جناب آقای شمس

جناب آقای عباس زاده

جناب آقای عسگزی

جناب آقای علایی

جناب آقای فاطمی

جناب آقای قنواتی

جناب آقای کشاورزی

جناب آقای کشفی

سرکار خانم کردستانی

جناب آقای گرجی

جناب آقای محمدی

جناب آقای مرادی

جناب آقای میرزاخانی

سرکار خانم نعمتی

جناب آقای نقی‌لو