نوشته‌ها

مهلت تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

طبق اعلام سازمان سنجش، مرحلۀ تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1400، برای رشته محل‌هایی که ظرفيت آنها تکمیل نشده است، همراه با برخی رشته محل‌هاي جديد انجام می شود. متقاضياني که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400شرکت کرده‌اند و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، مي‌توانند از روز چهار‌شنبه 1400/10/22 تا روز دو‌شنبه 1400/10/27 بر اساس‌كارنامه نتايج اولیه آزمون، نسبت به انتخاب كدرشته محل‌هاي مورد علاقه () به شرح جداول ذیل اين اطلاعيه (حداکثر 100 کدرشته محل) از مجموعه‌هاي امتحانيِ مجاز منحصراً از طريق درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش اقدام کنند.