نوشته‌ها

جداول رشته محل های جدید دفترچه راهنمای صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری- مرحلۀ بهمن ماه سال ۱۴۰۰

دانلود جداول رشته محل های جدید (مندرج در اطلاعیۀ مورخ 1400/09/20سازمان سنجش) دفترچه راهنمای صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری- مرحلۀ بهمن ماه سال 1400

مهلت ثبت نام و ویرایش تا 24 آذر ماه است