نوشته‌ها

۱۴ آذر: آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های بدون آزمون (بهمن ماه ۱۴۰۰)

طبق اعلام سازمان سنجش ثبت نام  و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش رشته محل هایی که ظرفیت آنها در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسري سال 1400 تکمیل نشده است   از روز يکشنبه 1400/09/14 آغاز و تا روز شنبه 1400/09/20 ادامه خواهد داشت. طبق اعلام سازمان سنجش پذيرش در این مرحله برای نوبت بهمن ماه صورت می‌گیرد.

دانشگاه‌های ارائه‌دهندۀ رشته علوم کامپیوتر در دوره های روزانه و شبانه- انتخاب رشتۀ بدون آزمون سال ۹۹

رشتۀ «علوم کامپیوتر»
در انتخاب رشتۀ سراسری صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی 99:
رشتۀ «علوم کامپیوتر» در دور‌ه‌های روزانه و نوبت دوم به تفکیک در دانشگاه‌های زیر ارائه می‌شود:
دورۀ روزانه:
دانشگاه صنعتی بیرجند، مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشگاه بجنورد، دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زابل، دانشگاه ولایت ایرانشهر، دانشگاه کردستان سنندج، دانشگاه کردستان سنندج محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار، دانشگاه صنعتی سیرجان، مجتمع آموزش عالی بم، مرکز آموزش عالی محلات.
دورۀ نوبت دوم (شبانه):
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، دانشگاه صنعتی بیرجند، مرکز آموزش عالی کاشمر، دانشگاه دامغان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زابل، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، دانشگاه ولایت ایرانشهر، دانشگاه صنعتی سیرجان، مجتمع آموزش عالی بم، مرکز آموزش عالی محلات.