نوشته‌ها

رتبه بندی دانشگاه ها

بهترین دانشگاه های کشور بر اساس رتبه بندی آسیایی QS- 2023

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس رتبه بندی ISC – 2021

برترین دانشگاه های کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی عمران بر اساس  رتبه بندی  جهانی مؤسسه استنادی و پایش علم وفناوری جهان اسلام (ISC)- 2021

 

1- دانشگاه تهران (رتبۀ جهانی : 55)

 

2- دانشگاه علم و صنعت ایران (رتبۀ جهانی : 137)

 

3- دانشگاه تبریز (رتبۀ جهانی : 139)

 

4- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبۀ جهانی : 155)

 

5- دانشگاه صنعتی شریف (رتبۀ جهانی : 175)

 

6- دانشگاه تربیت مدرس (رتبۀ جهانی : 212)

 

7-دانشگاه صنعتی اصفهان (رتبۀ جهانی : 216)

 

8- دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان
(رتبۀ جهانی : 300- 251)

 

9- دانشگاه شهید بهشتی (رتبۀ جهانی : 350 – 301)

ده دانشگاه برتر ایران در تولید علم

مطابق گزارش منتشر شده در ISC ده دانشگاه برتر ایران از حیث تولید علم به شرح جدول فوق می باشند. ملاک این رتبه بندی تعداد مقالات علمی پر استناد پژوهشگران دانشگاه های مذکور است.

 

منبع: پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

فهرست ۲۰ واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد (94-1393) از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی بر حسب پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی انجام پذیرفته است.

فهرست 20 واحد برتر این دانشگاه مطابق رتبه بندی مذکور به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین