نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه های کشور در رشته مهندسی عمران بر اساس رتبه بندی ISC – 2021

برترین دانشگاه های کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی عمران بر اساس  رتبه بندی  جهانی مؤسسه استنادی و پایش علم وفناوری جهان اسلام (ISC)- 2021

 

1- دانشگاه تهران (رتبۀ جهانی : 55)

 

2- دانشگاه علم و صنعت ایران (رتبۀ جهانی : 137)

 

3- دانشگاه تبریز (رتبۀ جهانی : 139)

 

4- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبۀ جهانی : 155)

 

5- دانشگاه صنعتی شریف (رتبۀ جهانی : 175)

 

6- دانشگاه تربیت مدرس (رتبۀ جهانی : 212)

 

7-دانشگاه صنعتی اصفهان (رتبۀ جهانی : 216)

 

8- دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه گیلان
(رتبۀ جهانی : 300- 251)

 

9- دانشگاه شهید بهشتی (رتبۀ جهانی : 350 – 301)
رتبه دانشگاه های کشور

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ مهندسی و فناوری براساس آخرین رتبه‌بندی (ISC)

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ مهندسی و فناوری براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)- 2021

1- دانشگاه تهران

2- دانشگاه صنعتی شریف

3- دانشگاه تبریز

4- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

5- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6- دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاشان

7-دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان

8- دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران

9- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، داتشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شیراز

10- دانشگاه سمنان

رتبه بندی Qs از دانشگاههای جهان

دانشگاههای برتر کشور بر اساس رتبه بندی جهانی کیو اس (QS) 2023

پایگاه رتبه بندی کیو اس در تاریخ 19 خرداد 1401 آخرین رتبه بندی جهانی خود را منتشر کرد.

در رتبه بندی -جدید کیو اِس  1422 دانشگاه از جهان حضور دارند.

6 دانشگاه برتر ایران که در این رتبه بندی حایز رتبه شده اند از قرار زیر هستند:

1- دانشگاه صنعتی شریف- رتبه جهانی: 380

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- رتبه جهانی 443

3- دانشگاه تهران- رتبه جهانی: 510-501

4- دانشگاه علم و صنعت ایران- رتبه جهانی: 540-531

5- دانشگاه شیراز- رتبه جهانی: 800-751

6- دانشگاه شهید بهشتی- رتبه جهانی: 1200-1001

رتبه بندی تایمز آسیایی

نکاتی دربارۀ رتبه بندی تایمز آسیایی از دانشگاه ها

در رتبه بندی تایمز از دانشگاه های آسیا همان ملاک ها و شاخص هایی دخیل هستند که در رتبه بندی جهانی تایمز به کار بسته می شوند. در این رتبه یندی 13 شاخص در قالب 5

معیار آموزش (25)،

پژوهش (30)،

استنادات (30)،

درآمد صنعتی (7.5)

وجهه بین المللی (7.5)

مد نظر قرار می گیرد.

در سال 2022 58 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حایز رتبه شده اند؛ تعداد دانشگاه های ابرانیحاضر در این رتبه بندی در سال  2021، 47 دانشگاه و در 2020، 40 دانشگاه، در 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 ، 14 دانشگاه بوده است.

در تبه بندی آسیایی تایمز -2022،  616 دانشگاه  از 31 منطقه حضور دارند. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و  Peking Universityاز کشور چین رتبه های اول و دوم را به دست آورده اند.

مانند سال 2021 کشور ژاپن با 118 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد.