نوشته‌ها

اعلام آخرین نتایج الگوی رتبه‌بندی لایدن: ۳۶ دانشگاه کشور در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان

نظام رتبه‌بندی لایدن نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 را منتشر کرد. در این رتبه بندی، 36 دانشگاه از ایران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که در سال 2019، 26 دانشگاه کشور به این جمع راه یافته بودند. براساس رتبه بندی مزبور دانشگاه های برتر کشور به ترتیب رتبۀ کسب‌شده از قرار زیر هستند؛ رتبۀ جهانی کسب‌شدۀ هر دانشگاه مقابل آن بین دو هلال ذکر شده است:
1- دانشگاه تهران (140)

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (268)

3- دانشگاه علوم پزشکی تهران (280)

4- دانشگاه تربیت مدرس (346)

5- دانشگاه صنعتی شریف (370)

6-دانشگاه علم و صنعت ایران (387)

7- دانشگاه صنعتی اصفهان (388)

8- دانشگاه فردوسی مشهد (459)

9- دانشگاه شیراز (481)

10 دانشگاه تبریز (519)

11- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (527)

12- دانشگاه شهید بهشتی (599)

13- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران (611)

14دانشگاه علوم پزشکی تبریز (673)

15- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (701)

16-دانشگاه علوم پزشکی مشهد (752)

17- دانشگاه اصفهان (757)

18- دانشگاه گیلان (775)

19- دانشگاه علوم پزشکی شیراز (781)

20- دانشگاه کاشان (792)

21- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (881)

22- دانشگاه سمنان (888)

23- دانشگاه علوم پزشکی ایران (903)

24- دانشگاه شهید باهنر کرمان (905)

25- دانشگاه رازی (921)

26- دانشگاه بوعلی سینا (922)

27- دانشگاه پیام نور (945)

28- دانشگاه ارومیه (986)

29- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1010)

30- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1055)

31- دانشگاه مازندران (1067)

32- دانشگاه شاهرود (1089)

33- دانشگاه صنعی سهند (1108)

34- دانشگاه زنجان (1117)

35- دانشگاه شهید چمران اهواز (1126)

36- دانشگاه یزد (1145)

اعلام نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (۲۰۲۰) از دانشگاه‌های جهان: دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع شش دانشگاه برتر کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی معدن

اعلام نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (2020) از دانشگاه‌های جهان: دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع شش دانشگاه برتر کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی معدن
مطابق رتبه‌بندی موضوعی شانگهای- ۲۰۲۰ ُ در رشته مهندسی معدن از ایران ۶ دانشگاه تهران (۴۵)ُ صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (۵۱-۷۵) در جمع 75 دانشگاه برتر جهان در این حوزه حضور دارند

نتایج آخرین رتبه‌بندی (۲۰۲۰) تایمز از دانشگاه های جوان: ۲۰ دانشگاه کشور در جمع ۴۱۴ دانشگاه برتر جوان در جهان

پایگاه رتبه‌بندی تایمزنتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر جوان را اعلام کرد. مقصود از دانشگاه جوان در این رتبه بندی دانشگاهی است که بیش از 50 سال از تاسیس آن نگذشته باشد. دانشگاه‌های زیر از ایران به ترتیب رتبۀ کسب شده در این رتبه بندی حاضر بوده‌اند:

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(74)
2- دانشگاه کاشان و دانشگاه یاسوج (101-150)
3- دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شیراز (151-200)
دانشگاه مازندران (201-250)
4-دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه گیلان، دانشگاه کردستان، دانشگاه سمنان (251-300)
5- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زنجان (301-350)
6- دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه یزد (351-400)
7- دانشگاه بیرجند، (401+)

بهترین دانشگاه‌های کشور در رشتۀ داروسازی و علوم دارویی بر اساس رتبه‌بندی شانگهای-۲۰۱۹

بهترین دانشگاه‌های کشور در رشتۀ داروسازی و علوم دارویی بر اساس رتبه‌بندی شانگهای-2019

بهترین دانشگاه‌های کشور در رشتۀ متالورژی بر اساس رتبه‌بندی شانگهای-۲۰۱۹

ادامه مطلب …

پنج دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه‌بندی کیو.اس- ۲۰۲۱ (QS)

نتایج آخرین رتبه بندی کیو اس اعلام شد. در این رتبه بندی 1002 دانشگاه از سراسر جهان شرکت داشته اند. در این رتبه بنذی دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 409، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 477، دانشگاه تهران با رتبه600-591، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 650-601 و دانشگاه شیراز با رتبه 1000-801 حضور داشته اند. شاخص های این رتبه بندی از قرار زیرهستند: بررسی شهرت علمی با وزن 40%، ارزیابی کارفرمایان با وزن 10%، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو با وزن 20%، میزان استناد به اعضای هیئت علمی با وزن 20%، نسبت دانشجویات بین الملل با وزن 5% و نسبت استادات بین المللی با وزن 5%.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور براساس آخرین رتبه‌بندی تایمز از دانشگاه‌های آسیایی-۲۰۲۰

فهرست ۲۰ واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد (94-1393) از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی بر حسب پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی انجام پذیرفته است.

فهرست 20 واحد برتر این دانشگاه مطابق رتبه بندی مذکور به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین