نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور بر اساس آخرین رتبه بندی شانگهای – ۲۰۲۲

نتایج رتبه بندی شانگهای در سال 2022 از برترین دانشگاه های جهان اعلام شد. 11 دانشگاه ایران در بین 1000 دانشگاه برتری قرار گرفته اند که در این رتبه بندی حضور داشته اند. دانشگاه  تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب سه دانشگاه برتر کشور بر اساس رتبه بندی جدید شانگهای هستند. فهرست دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی و رتبه آنها در جدول زیر قابل مشاهده است:

رتبه دانشگاه های کشور بر اساس شانگهای 2022

11 دانشگاه برتر کشور

 

رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های ایران بین برترین دانشگاه‌های جوان دنیا

در آخرین رتبه بندی تایمز – 2022-  از دانشگاه های جوان دنیا، یعنی دانشگاه هایی با قدمتی کمتر از 50 سال، 37 دانشگا ه از ایران حضور داشته اند. 37 دانشگاه از ایران در این فهرست جهانی که شامل 539 دانشگاه از سراسر جهان است حضور داشته اند. رتبه دانشگاه های ایران  از قرار زیر است؛ یادآوری می شود که در این رتبه بندی صرفا دانشگاه هایی حضور داشته اند که کمتر از 50 سال از تاسیس آنها می گذرد. برای مشاهده رتبه دانشگگاه های ایران بر اساس نظام های رتبه بندی مختلف به صفحه رتبه بندی دانشگاه ها موجود در بخش پایگاه دانش وبگاه فرهیختگان شریف مراجعه کنید:

دانشگاه علوم پزشکی کردستان (67)،  دانشگاه علوم پزشکی مازندران (72)، دانشگاه علوم پزشکی ایران (111)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (133)، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (136)، دانشگاه صنعتی شیراز (140)، دانشگاه کاشان (148)، دانشگاه محقق اردبیلی (157)، دانشگاه علوم پرشکی کاشان (174)، دانشگاه کردستان (189) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (191)، دانشگاه صنعتی سهند (193)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان (250-201)، دانشگاه مراغه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشگاه یاسوج (300-251) دانشگاه گیلان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (350-301)، دانشگاه دامغان، دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (400-351)، دانشگاه اراک، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه یزد (+401).

رتبه دانشگاه های ایران بر اساس رتبه بندی جهانی ISC

رتبه دانشگاه های ایران ( 51 دانشگاه ایران) بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC- 2021

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری

برترین دانشگاه های مهندسی و فناوری ایران بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی اقتصاد و تجارت بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- ۲۰۲۲

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی اقتصاد و تجارت بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

۱۲ دانشگاه برتر کشور بر اساس رتبه‌بندی شانگهای- ۲۰۲۰

1000 دانشگاه در آخرین رتبه‌بندی شانگهای -که امسال هجدهمین سالی است که دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ نتایج آن را منتشر می‌کند- حضور داشته‌اند. 12 دانشگاه از کشور در آخرین رتبه‌بندی شانگهای حضور داشته‌اند. در این میان یکی از نکات جالب توجه ارتقای جایگاه دانشگاه‌های شیراز و تبریز و نیز راه‌یافتن دانشگاه گیلان به این رتبه بندی است. 12 دانشگاه برتر کشور بر اساس رتبه‌بندی شانگهای- 2020 از قرار زیر هستند:
1- دانشگاه تهران (400-301)
2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (600-501)
3- دانشگاه صنعتی شریف (600-501)
4- دانشگاه تربیت مدرس (600-501)
5- علوم پزشکی تهران (600-501)
6- علوم پزشکی شهید بهشتی (800-701)
7- دانشگاه شیراز (800-701)
8- دانشگاه فردوسی مشهد (900-801)
9- دانشگاه تبریز (900-801)
10- دانشگاه علم و صنعت ایران (1000-901)
11- دانشگاه صنعتی اصفهان (1000-901)
12- دانشگاه گیلان (1000-901)

رتبه دانشگاه های کشور

اعلام آخرین نتایج الگوی رتبه‌بندی لایدن: ۳۶ دانشگاه کشور در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان

نظام رتبه‌بندی لایدن نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2020 را منتشر کرد. در این رتبه بندی، 36 دانشگاه از ایران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که در سال 2019، 26 دانشگاه کشور به این جمع راه یافته بودند. براساس رتبه بندی مزبور دانشگاه های برتر کشور به ترتیب رتبۀ کسب‌شده از قرار زیر هستند؛ رتبۀ جهانی کسب‌شدۀ هر دانشگاه مقابل آن بین دو هلال ذکر شده است:
1- دانشگاه تهران (140)

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (268)

3- دانشگاه علوم پزشکی تهران (280)

4- دانشگاه تربیت مدرس (346)

5- دانشگاه صنعتی شریف (370)

6-دانشگاه علم و صنعت ایران (387)

7- دانشگاه صنعتی اصفهان (388)

8- دانشگاه فردوسی مشهد (459)

9- دانشگاه شیراز (481)

10 دانشگاه تبریز (519)

11- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (527)

12- دانشگاه شهید بهشتی (599)

13- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران (611)

14دانشگاه علوم پزشکی تبریز (673)

15- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (701)

16-دانشگاه علوم پزشکی مشهد (752)

17- دانشگاه اصفهان (757)

18- دانشگاه گیلان (775)

19- دانشگاه علوم پزشکی شیراز (781)

20- دانشگاه کاشان (792)

21- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (881)

22- دانشگاه سمنان (888)

23- دانشگاه علوم پزشکی ایران (903)

24- دانشگاه شهید باهنر کرمان (905)

25- دانشگاه رازی (921)

26- دانشگاه بوعلی سینا (922)

27- دانشگاه پیام نور (945)

28- دانشگاه ارومیه (986)

29- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1010)

30- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1055)

31- دانشگاه مازندران (1067)

32- دانشگاه شاهرود (1089)

33- دانشگاه صنعی سهند (1108)

34- دانشگاه زنجان (1117)

35- دانشگاه شهید چمران اهواز (1126)

36- دانشگاه یزد (1145)

اعلام نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (۲۰۲۰) از دانشگاه‌های جهان: دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع شش دانشگاه برتر کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی معدن

اعلام نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (2020) از دانشگاه‌های جهان: دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع شش دانشگاه برتر کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی معدن
مطابق رتبه‌بندی موضوعی شانگهای- ۲۰۲۰ ُ در رشته مهندسی معدن از ایران ۶ دانشگاه تهران (۴۵)ُ صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (۵۱-۷۵) در جمع 75 دانشگاه برتر جهان در این حوزه حضور دارند

نتایج آخرین رتبه‌بندی (۲۰۲۰) تایمز از دانشگاه های جوان: ۲۰ دانشگاه کشور در جمع ۴۱۴ دانشگاه برتر جوان در جهان

پایگاه رتبه‌بندی تایمزنتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر جوان را اعلام کرد. مقصود از دانشگاه جوان در این رتبه بندی دانشگاهی است که بیش از 50 سال از تاسیس آن نگذشته باشد. دانشگاه‌های زیر از ایران به ترتیب رتبۀ کسب شده در این رتبه بندی حاضر بوده‌اند:

1- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(74)
2- دانشگاه کاشان و دانشگاه یاسوج (101-150)
3- دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی شیراز (151-200)
دانشگاه مازندران (201-250)
4-دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه گیلان، دانشگاه کردستان، دانشگاه سمنان (251-300)
5- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه زنجان (301-350)
6- دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه یزد (351-400)
7- دانشگاه بیرجند، (401+)