نوشته‌ها

رتبه دانشگاه های کشور

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس رتبه بندی وبومتریکس

آخرین ویرایش رتبه یندی جهانی وبو متریکس چند هفته پیش، یعنی در ژانویه سال 2022 میلادی منتشر شد. 65 دانشگاه علوم پزشکی کشور  و دو دانشگاه تربیت مدرس و شاهد در این رتبه بندی جهانی شرکت داده شده اند. چنانکه در جدول زیر قابل مشاهد است دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و اصفهان سه رتبۀ اول دانشگاه های علوم پرشکی ایران را کسب کرده اند. رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس آخزین ویرایش وبومتریکس در جدول زیر درج شده است

شاخص های دخیل در رتبه بندی وبومتریکس

 

 

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی بالینی و بهداشت

بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزۀ موضوعی بالینی و بهداشت (رشته های مرتبط با حوزه بالینی و بهداشت) بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

جدول شامل برترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2022

برترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت