نوشته‌ها

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری

برترین دانشگاه های مهندسی و فناوری ایران بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

انتشار نتایج آخرین رتبه‌بندی موضوعی (۲۰۲۰) دانشگاه‌های جهان از جانب پایگاه رتبه‌بندی ISC

نتایج آخرین رتبه‌بندی (2020) موضوعی دانشگاه‌های جهان از جانب گروه رتبه‌بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC در وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر شده است. از جمله حوزه‌های موضوعی بررسی‌شده در رتبه‌بندی پیشگفته حوزۀ مهندسی و فناوری است که بنا به گزارش منتشرشده ، رتبه جهانی و کشوری دانشگاه‌های کشور در هریک از زیرمجموعه های«مهندسی و فناوری» به شرح زیر است:

در رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران با رتبه 58، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه 139، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 149، دانشگاه تبریز با رتبه 161 و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 196 رتبه های اول تا پنجم در کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه 220، صنعتی شریف با رتبه 229، صنعتی امیرکبیر با رتبه 300-251 به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشور قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (27)، صنعتی امیرکبیر (69)، صنعتی نوشیروانی بابل (95)، علم و صنعت ایران (107)، صنعتی شریف (143) به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران (73)، صنعتی امیرکبیر (133)، صنعتی شریف (158)، تربیت مدرس (190) و دانشگاه علم و صنعت ایران (192) به ترتیب رتبه ­های اول تا پنجم کشور را کسب کرده ­اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران (186) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (300-251) رتبه دوم، صنعتی شریف (350-301) رتبه سوم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (136) رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (175) رتبه دوم، دانشگاه تهران (199) رتبه سوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (224) رتبه چهارم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (66) رتبه اول، صنعتی امیرکبیر (229) رتبه دوم، تربیت مدرس (242) رتبه سوم و صنعتی شریف (244) در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران (174)، دانشگاه تهران (190)، علوم پزشکی تبریز (198)، تربیت مدرس (227)، علوم پزشکی شهید بهشتی (237) به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی سه دانشگاه از ایران در رتبه بندی حضور یافتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران (25) رتبه اول و علوم پزشکی تبریز (29) رتبه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (35) رتبه سوم در کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران (300-251) در رتبه اول و صنعتی شریف (350-301) در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در سایر رشته های مهندسی و فناوری (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، ابزار دقیق (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION)، ذره بینی (MICROSCOPY)، علوم تصویربرداری و فناوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران (118) رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان (350-301) هر دو رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف (400-351) هر دو در رتبه چهارم کشور قرار گرفتند.

فهرست ۲۰ واحد برتر دانشگاه آزاد اسلامی

آخرین نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد (94-1393) از جانب پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد. این رتبه بندی بر حسب پنج معیار پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی انجام پذیرفته است.

فهرست 20 واحد برتر این دانشگاه مطابق رتبه بندی مذکور به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین