نوشته‌ها

برترین دانشگاه‌های کشور در حوزۀ موضوعی بالینی و بهداشت

بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزۀ موضوعی بالینی و بهداشت (رشته های مرتبط با حوزه بالینی و بهداشت) بر اساس آخرین رتبه‌بندی (جهانی) موضوعی تایمز- 2022

جدول شامل برترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز 2022

برترین دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی بالینی و بهداشت

ده دانشگاه برتر ایران در تولید علم

مطابق گزارش منتشر شده در ISC ده دانشگاه برتر ایران از حیث تولید علم به شرح جدول فوق می باشند. ملاک این رتبه بندی تعداد مقالات علمی پر استناد پژوهشگران دانشگاه های مذکور است.

 

منبع: پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC