نوشته‌ها

از امروز تا ۱۴ آذر :مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن ماه ۱۴۰۰

ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن ماه سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از امروز در سایت سازمان سنجش آغاز شده است و تا 20 آذر ادامه دارد.