نوشته‌ها

کنکور

انتشار کلید نهایی کنکور ارشد گروه پزشکی

کلید نهایی آزمون ارشد گروه پزشکی امروز چهارشنبه منتشر می شود.

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی روز ۸ خرداد ۱۴۰۱در وبگاه سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir قرار گرفته بود و «کلید نهایی» این آزمون امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در وبگاه مزبور منتشر می شود.