28 شهریور: آخرین مهلت انتخاب رشته در روش پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی- مهر ماه 98

طبق اعلام سازمان سنجش، 28 شهریور آخرین مهلت انتخاب رشته در روش پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی- مهر ماه 98 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (سراسری) است.

Icon
دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸
Icon
اصلاحيه شماره ۲ دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸
Icon
اصلاحیه شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های صرفا براساس سوابق تحصیلی سال ۱۳۹۸

اصلاحیه دفترچه‌ انتخاب رشته صرفا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش مهرماه سال ۹۸