پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در پردیس کاسپین دانشگاه تهران

بنا به اعلام پردیس بین المللی کاسپین دانشگاه تهران این پردیس در ۳۳ رشته دکتری و ۱۴ رشته کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

پذیرش دانشجو در رشته‌های اعلام شده از طریق بررسی سوابق علمی، مصاحبه و آزمون اختصاصی خواهد بود.

مهلت ثبت نام برای پذیرش در این رشته‌ها تا پنجم اسفند است.

پردیس کاسپین در رضوانشهر استان گیلان واقع است.

رشته/گرایش‌های مورد پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از قرار زیر هستند:

حسابداری، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق خصوصی، روان شناسی بالینی، سیاست گذاری علم و فناوری، طراحی کسب و کار، علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی، مالی گرایش  مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مالی گرایش بانکداری، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی گردشگری، مهندسی پلیمر گرایش فرآورش، مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جدا سازی، کار آفرینی گرایش کسب و کار جدید

رشته/گرایش‌های مورد پذیرش در مقطع دکتری تخصصی  از قرار زیر هستند:

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، آینده پژوهی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، پژوهش هنر، جغرافیاو برنامه ریزی شهری، حسابداری، حقوق بین الملل عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، روابط بین الملل، روان شناسی، روان شناسی سلامت، شیمی گرایش شیمی پلیمر، فیزیولوژی ورزشی، کارآفرینی، گردشگری، مالی گرایش مهندسی مالی، مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت دولتی کرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، مدیریت دولتی – رفتار سازمانی، مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت رسانه، مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها، مدیریت ورزشی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها