مهلت ثبت نام برای پذیرش در دورۀ «کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای» دانشگاه جامع علمی کاربردی

طبق اعلام سازمان سنجش  مهلت ثبت نام برای پذیرش در دورۀ
«کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای» دانشگاه جامع علمی کاربردی
تا ششم شهریورماه تمدید شده است.