مهلت مجدد برای ثبت نام در آزمون سراسری
طبق اعلام سازمان سنجش مهلت مجدد براي ثبت‌نام‌ در آزمون‌ سراسری 1398 از روز يكشنبه مورخ 97/12/19 آغاز خواهد شد و تا روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 ادامه خواهد داشت.