مهلت ثبت نام برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1398

۳ تا ۱۰ شهریور: مهلت ثبت نام برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1398
طبق اعلام سازمان سنجش مهلت ثبت نام برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1398 از یکشنبه 3 شهریور آغاز شده است و تا یکشنبه 10 شهریور 98 ادامه دارد.

دانلود دفترچه