فراخوان مقاله ویژه ی تدوین کتاب “انتخاب رشته: تمرین تصمیم‌گیری هوشمندانه تک‌نگاری های مشاوران انتخاب رشته”

آخرین مهلت ارسال آثار: 6خرداد 1397

لطفا آثار خود را به پست الکترونیک

info@farhikhtegan-sharif.org

ارسال فرمایید.

محور‌ها

1- باورهای غلط و رایج در انتخاب رشته: داوطلبان، والدین و مشاوران.
2- نقش انتخاب رشته در رونق اقتصادی و پویایی اجتماعی.
3- راهکارهای عملی آشناسازی دانش‌آموزان با رشته‌های دانشگاهی در طول دوره تحصیل در دبیرستان.
4- ضرورت گذار از دوگانه‌های کاذب از قبیل رشته بالا/ رشته پایین و رشته با‌کلاس/ رشته بی‌کلاس.
5- نقش بررسی امکان ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی در انتخابِ رشته‌های کاردانی و کارشناسی.
6- رابطه انتخاب رشته مطلوب با رضایت شغلی و سلامت روانی فرد.
7- نقش مشاور: مشورت‌ دهنده عالم یا انتخابگر-تجویزگر.
8- ضرورت اولویت‌یابی و اولویت‌بندی رشته‌ای، شهری و دانشگاهی برای “همه” واجدان شرایط انتخاب رشته.
9- جهت‌گیری صحیح در انتخاب رشته: رشته‌محوری، شهر‌محوری یا دانشگاه‌محوری
10- خطاهای متداول داوطلبان در فرآیند انتخاب رشته.
11- مضرات غفلت از علاقه، توانمندی و سوابق تحصیلی در فرآیند انتخاب رشته.
12- رشته مطلوب داوطلب در دوره‌های پولی یا رشته نامطلوب داوطلب در دوره روزانه.
13- چشم انداز اقتصادی یگانه عامل تعیین کننده یا صرفاً یکی از عوامل موثر در انتخاب رشته مطلوب.
14- تناسب انتخاب رشته با نتیجه علمی کسب شده در آزمون.
15- روش‌های تشخیص و معیارهای قابل کاربرد در اولویت‌بندی رشته-گرایش‌ها و شهر-دانشگاه‌ها برای هر داوطلب.
16- تناسب ارزش‌های فردی با اقتضائات شغلی هر یک از رشته‌ها.

 

نکات مهم:

  • به تمام مشاوران ارسال کننده‌ي یاداشت و مقاله‌ی تالیفی و اصیل در چهارچوب محورهای تعیین شده (صرف نظر از ارزیابی کیفی اثر ارسالی) 5 درصد تخفیف ویژه نرم‌افزار انتخاب رشته فرهیختگان شریف اعطا می‌شود.
  • به پنج یادداشت برتر 10 درصد و به پنج مقاله برتر 15 درصد بن تخفیف (جداگانه) خرید نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار  اعطا خواهد شد.
  • با توجه به حجم محدود قالب کتاب صرفا تعدای از آثار منتشر خواهند شد. بدیهی است که این امر نافی ارزشمندی سایر جستارها نخواهد بود.
  • افزون بر موارد پیشگفته، به آثاری که با طی موفقیت‌آمیز مراحل داوری در کتاب الکترونیک (یا کاغذی) مزبور منتشر می‌گردند مزایای زیر تعلق خواهد گرفت:

 الف: 20 درصد تخفیف در خرید نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار (این تخفیف صرفا شامل یک نسخه از نرم‌افزار خواهد بود).

ب: 40 نسخه الکترونیک از کتاب مذکور.

  • مقالات و یاداشت‌ها با نام نویسنده منتشر خواهد شد.