زمان اعلام نتایج کنکور دی

نتایج اولیه کنکور نوبت اول 1401 که در دی ماه برگزار شد احتمالا تا 15 اسفند اعلام خواهد شد. امسال برای نخستین بار کنکور سراسری در دو نوبت برگزا می شود؛ نوبت اول در ماه دی برگزار شد و نوبت دوم کنکور نیز تیرماه خواهد بود. در سال جاری کنکور صرفاً شامل دروس اختصاصی است و برای هر گروه آزمایشی صرفاً یک زیرگروه تعریف شده است.