راه اندازی دو رشته جدید در دانشگاعه گلستان

بر اساس اعلام وبگاه دانشگاه گلستان مجوز رشته های
زیست جانوری گرایش سلولی- تکوینی
و
علوم ‌اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
در مقاطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گلستان موافقت شده است و در سال تحصیلی 1403  پذیرش دانشجو در این رشته ها در دانشگاه گلستان انجام می پذیرد.