راه‌اندازی ۲۳۰ رشته‌محل جدید در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

طبق اعلام معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور برای مهر ماه سال جاری مجوز پذیرش دانشجو در ۲۳۰ رشته‌محل حصیلی جدید در مقطع کارشناسی و ۱۲۳ رشته‌محل جدید در مقطع کارشناسی ارشددر مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور صادر شده است.

از رهگذر تأسیس رشته‌ های جدید ۱۶ مرکز دانشگاهی پیام نور در سال جاری برای اولین‌بار در رشته های مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو خواهد داشت.